Na Coruña Contas

Enviar unha mensaxe privada

monicaeiris monicaeiris

Investimentos orzamentarios Accións
Ampliación da beirarúa na Canteira de Eirís - Camiño de Santiago
Restauración do chamado "Castelo de Eirís" ou "Forte de Valparaíso"
Asfaltado das pistas en Eirís. Máis de 20 anos parcheando as fochancas
Parque Infantil + Zona Biosaudable no alto de Eirís
Camiño de Santiago. Non cambiar o percorrido para especular.
Facilitar a vida e o paseo: Papeleiras e bancos en Eirís e Xuxán
Cando non hai placa que poña onde estás. Toponimia e Patrimonio na Coruña
Cando non hai placa que poña onde estás. Toponimia e Patrimonio
Panéis informativos en Eirís: Facilitar a participación tamén no rural
Recuperación da Fonte dos Caños en Eirís de Abaixo. Patrimonio en perigo.
Panéis informativos en Eirís: Facilitar a participación tamén no rural
Cando non hai placa que poña onde estás. Toponimia e Patrimonio
Alcantarillado no Foxo, zona Maristas: 13 vivendas seguen sen el.
Dotación de bancos á sombra en Eirís
Reposición e renovación do alumeado en todo o barrio de Eirís
Facilitar o paseo: Papeleiras e bancos na zona accesible do Parque Ofimático
Camiño de Santiago. Non cambiar o percorrido para especular.
Asfaltado das pistas dende A Vedra, polo O Foxo, MonteMero e Pedralonga
Parque Infantil + Zona Biosaudable no alto de Eirís
Dotar de servizos mínimos as zonas ruráis da cidade
Dotar de servizos mínimos as zonas ruráis da cidade
Parque Infantil + Zona Biosaudable no alto de Eirís
Asfaltado camiño dende a Estrada de Eirís ó CHUAC
Asfaltado das pistas dende A Vedra, polo O Foxo, MonteMero e Pedralonga
Rehabilitación das Fontes Tradicionáis de Eirís