Unha cidade, todas as mans. Decide sobre os orzamentos municipais da Coruña.

A Porta Aberta
 
Orzamentos participativos

Debate

Comparte as ideas e preferencias sobre a cidade que queres

Propón

Fai as achegas que consideras necesarias para a cidade

Apoia

Selecciona as propostas que che parezan máis importantes

Avaliamos

Realizamos a valoración técnica e económica das propostas máis apoiadas

Vota

Aposta polos investimentos que a cidade necesita