A Porta Aberta

Accesibilidade

A accesibilidade web refírese á posibilidade de acceso á web e aos seus contidos por todas as persoas, independentemente das discapacidades (físicas, intelectuais ou técnicas) que poidan presentar ou das que se deriven do contexto de uso (tecnolóxicas ou ambientais).

Cando os sitios web están deseñados pensando na accesibilidade, todos os usuarios poden acceder en condicións de igualdade aos contidos, por exemplo:

  • Proporcionando un texto alternativo ás imaxes, os usuarios invidentes ou con problemas de visión poden empregar lectores especiais para acceder á información.
  • Cando os vídeos dispoñen de subtítulos, os usuarios con dificultades auditivas pódenos entender plenamente.
  • Se os contidos están escritos nunha linguaxe sinxela e ilustrados, os usuarios con problemas de aprendizaxe están en mellores condicións de entendelos.
  • Se o usuario ten problemas de mobilidade e cústalle usar o rato, as alternativas co teclado axúdanlle na navegación.

"Atallos" de teclado

Para poder navegar por este sitio web de forma accesible, programáronse un grupo de teclas de acceso rápido que recollen as principais seccións de interese xeral nos que está organizado o sitio.

Atallos de teclado para o menú de navegación
Tecla Páxina
0 Inicio
1 Debates
2 Propostas
3 Votacións
4 Orzamentos participativos

Dependendo do sistema operativo e do navegador que se empregue, a combinación de teclas será a seguinte:

Combinación de teclas dependendo do sistema operativo e navegador
Navegador Combinación de teclas
Explorer ALT + atallo e logo ENTER
Firefox ALT + MAIÚSCULAS + atallo
Chrome ALT + atallo (se é un MAC, CTRL + ALT + atallo)
Safari ALT + atallo (se é un MAC, CMD + atallo)
Opera MAIÚSCULAS + ESC + atallo

Tamaño do texto

O deseño accesible deste sitio web permite que o usuario poida elixir o tamaño do texto que lle conveña. Esta acción pódese levar a cabo de diferentes xeitos segundo o navegador que se empregue.

Navegador Acción para realizar
Explorer Ver > Tamaño do texto
Firefox Ver > Tamaño
Chrome Axustes (icono) > Opcións > Avanzada > Contido web > Tamaño fonte
Safari Visualización > ampliar/reducir
Opera Ver > escala

Outra forma de modificar o tamaño de texto é empregar os atallos de teclado definidos nos navegadores, en particular a combinación de teclas:

  • CTRL e + (CMD e + en MAC) para aumentar o tamaño do texto
  • CTRL e - (CMD e - en MAC) para reducir o tamaño do texto

Compatibilidade con estándares e deseño visual

Todas as páxinas deste sitio web cumpren coas pautas de accesibilidade ou principios xerais de deseño accesible establecidos polo Grupo de Traballo WAI pertencente ao W3C.