Na Coruña Contas

Preguntas frecuentes

En que se diferencia unha proposta para toda a cidade dunha proposta para un distrito censual?

As propostas para toda a cidade cumpren algunha das seguintes condicións:

  • Non están localizadas nun distrito específico (ex.: mellorar algún elemento que existe por toda a cidade, como árbores, papeleiras, fontes...)
  • Afectan a varios distritos censuais de xeito equivalente (ex.: carril bici do centro á universidade)
  • Afectan a elementos que son relevantes para a maioría da cidadanía ou para máis habitantes que os pertencentes a un distrito concreto (ex.: accesos á universidade, propostas sobre os Xardíns de Méndez Núñez, etc.)

As propostas de distrito están ubicadas dentro dos límites dun distrito censual concreto e non cumpren as condicións anteriores. Durante a avaliación, o equipo técnico poderá recategorizar unha proposta se detecta que está erroneamente categorizada como de cidade no canto de distrito ou á inversa.

Ademais, se o custo dunha proposta de distrito supera a cantidade total asignada a ese distrito, reclasificarase como proposta para toda a cidade, para que non quede eliminada e que a cidadanía poida decidir cos seus votos se a fai súa.

Pódense facer propostas que leve máis dun ano executalas?

Si. O único que se esixe é que o total do custo da proposta poida ser financiado co orzamento dispoñible, é dicir, a proposta orzamentarase co prezo total e non co custo do primeiro ano.

Aínda que se fale de propostas de investimento, pode a proposta supoñer gastos doutras partidas orzamentarias?

Si. O Concello comprométese a destinar o diñeiro axeitado doutras partidas para que a proposta se leve a cabo, sempre cando sexa posible a nivel técnico.

Que diferenza hai entre a fase de apoios e a votación final?

Na fase de apoios, as preferencias da cidadanía ordenan as propostas da máis á menos apoiada. Os servizos do concello comezarán a avaliación técnica polas máis apoiadas e tentarán avaliar o maior número de propostas posibles para a votación final.

Podo votar propostas de calquera distrito censual?

Calquera persoa pode votar propostas para toda a cidade e tamén para un máximo de tres distritos censuais da súa elección. Por que? Para que a cidadanía poida decidir en que distritos quere implicarse máis: o distrito do empadroamento, o do seu traballo, onde goza do seu lecer....

Pode ocorrer que un proxecto seleccionado na votación final non chegue a ser realizado?

Tras finalizar o proceso de Orzamentos Participativos, as propostas incluiranse no Proxecto Inicial do Orzamento Xeral do Concello da Coruña para a súa aprobación polo Pleno. Isto implica que as propostas pasarán todos os controis e estudos adicionais que pasan todos os proxectos que se incorporan aos orzamentos do Concello. Aínda que se fixo un estudo previo antes da votación dos Orzamentos Participativos, neste trámite final poderían aparecer estudos adicionais que atopasen obstáculos non detectados anteriormente. No caso de que sexa así, convidarase a quen fixese esa proposta a reformulala para incluíla no seguinte proceso de orzamentos.

Que pasará despois de votar? Como sabemos se as propostas se levan a cabo?

Unha vez finalizada a votación final, xa coa lista de propostas que cadren co orzamento total destinado a orzamentos participativos, incluirase esta lista no proxecto inicial de orzamentos 2023. O compromiso do Goberno Local é asumir de maneira vinculante o decidido, é dicir, que o resultado do proceso será incluído nos orzamentos coma se fose decidido polo propio Goberno. Unha vez aprobados os orzamentos, estes publicaranse na web na sección de Orzamentos Participativos, e farase un seguimento de cada unha das propostas seleccionadas onde se irá detallando qué pasa con elas de aí en diante. A información é completa e transparente para que poidas facer un seguimento de como evoluciona cada proposta.

Existen, ademais da web, mecanismos presenciais para participar?

Si. Nas dúas primeiras fases de presentación de propostas e apoios é posible participar de maneira presencial nas oficinas dos rexistros municipais de María Pita, Ágora e Fórum, presentando o DNI, de maneira que se poda comprobar que a persoa participante cumpre os requisitos de estar empadroada na cidade e ser maior de 16 anos. É preciso pedir cita previa indicando de maneira expresa a intención de participar no programa.

Na última fase de votación final poderase optar pola participación presencial en urnas, que serán instaladas algúns días en varios equipamentos municipais. Ademais, o Servizo de Participación Cidadá da Concellería de Igualdade, Benestar Social e Participación conta co apoio da rede de Centros Cívicos Municipais e das oito bibliotecas municipais, que se converten en espazos presenciais de información e apoio á participación, así coma os Espazos de Información Xuvenil, e a Federación de Asociacións de Veciños de A Coruña e Área Metropolitana.

As persoas que o desexen poden acudir a calquera destes puntos a informarse, a presentar propostas, a apoiar e a votar, e contarán con persoal de apoio para resolver calquera dúbida que poidan ter sobre os Orzamentos Participativos.