A Porta Aberta

Volver

Orzamentos participativos

Propostas de todos os ámbitos (toda a cidade e todos os distritos)

Mostrando 1 - 10 dun total de 172 propostas de investimento clasificadas como 'Mobilidade, tráfico e transporte' en todos os ámbitos

Cruce y paso de peatones actual,  Avd. Lamadosa
Distrito 6

Paso de peatones elevado, Recta de la Avda Lamadosa

  Sen comentarios  •  11/05/2019  •  dyanez_1981

En la recta de la Avenida de Lamadosa, deberia de haber un paso de peatones elevado (el que hay o cambiar la ubicación), con el fin de reducir la velocidad de los vehiculos que pasan, hay un cruce, muy mala visbilidad, una curva, vehiculos aparcados en fila y en bateria y cada vez más tráfico. Muchos factores para que pueda ocurrir un accidente.

 

Captura.JPG
Distrito 10

Ampliar as beirarrúas na rúa Pérez Quevedo

  Sen comentarios  •  26/04/2019  •  Orzán

Actualmente nesta rúa é moi dificil pasar, tanto en coche como andando. Os coches case non caben e os peóns tampouco. Habería que facer máis anchas as beirarrúas e prohibir o aparcamento. 

Rúa Panaderas
Toda a cidade

REURBANIZACIÓN DA RÚA PANADERAS

  Sen comentarios  •  25/04/2019  •  A. Martínez

Reordenación do tráfico desta rúa, estudando a implantación de circulación nunha única dirección, en sentido baixada dende o Campo da Leña, desviando o tráfico de subida cara a rúa Hospital.

Ampliación das beirarrúas existentes, dotando de protagonismo ó futuro paso peonil entre Panaderas e Pío XII

UdJ7x5K.jpg
Toda a cidade

Carril bici

  1 comentario  •  14/05/2019  •  jositoxtr

Se trataría de señalizar (por ejemplo, pintando la senda de un color rojo) los tramos de carril bici que discurren por la acera, para orientar tanto a peatones como a ciclistas, e, incluso, algún carril de uso habitual (los denominados como "30") para que los conductores de automóviles sean más conscientes de que comparten el acceso con los ciclistas (al estilo de Holanda y Bélgica)

Distrito 10

MELLORA DAS BEIRARUAS, FIRME E CONTORNA DA PRAZA DE SAN AGUSTIN

  Sen comentarios  •  03/05/2019  •  jadv

Bos dias,

penso que sería bo, non só para os residentes senón para a cidadanía de fóra e propia que nos visista, manter un lugar tan sinalado como o mercado de San Agustín e a súa contorna nas mellores condiciones de conservación e limpeza. De ahí que propoña unha renovación do firme na rúa Pío XII, renovación de beirarúas así como eliminación de pintadas que afean a contorna. Tamén unha iluminación axeitada que poña en valor o edificio do mercado e melloras na limpeza viaria, con contenedores soterrados.

Planta coa praza delimitada por mobiliario
Distrito 10

CREACION DUNHA PEQUENA PRAZA NA CONFLUENCIA DA RÚA MARCONI COA RÚA MONDOÑEDO

  Sen comentarios  •  25/04/2019  •  A. Martínez

Actualmente este pequeno espazo no barrio de Monte Alto é un recuncho frío e inhóspito, cheo de vehículos, sen beirarrúas  nin espazo para o peón.

Proponse a creación dunha zona peonil claramente diferenciada dos pavimentos adxacentes na actualidade de formigón.

Para iso, deséñase unha praza de aproximadamente 300m2 cun pavimento sobre elevado 15cm da cota actual, mediante un pavimento de laxas de granito.

Instalaranse bancos e xardineiras segundo a distribución da praza final (3 bancos e 2 xardineiras como elementos diferenciadores de espazos).

A valoración a actuación completa é de 104.600€ IVE incluído (valoración estimada dos orzamentos participativos 2017)

sargadelos.jpg
Toda a cidade

Placas de Sargadelos

  Sen comentarios  •  12/05/2019  •  basiam

En base a propuestas ya realizadas por Iván Seoane (propuesta 1988) "Normalización das placas de rúas" y a la propuesta de smlebo (1747) "Placas Conmemorativas" , visto que hay una necesidad en hacer una revisión importante en cuanto a nombres y formato, creo que sería un añadido de valor a nuestra cultura, el que la placas sean fabricadas por Sargadelos, con un diseño singular y reconocible . Comenzaría modificando las placas en las zonas de Ciudad Vieja y Pescadería. Lo ideal sería que todas las placas de la ciudad fueran iguales y poder crear así un nuevo símbolo de ciudad, de la mano de esta conocida cerámica. 

-Revisar nombres. 

-Creación de códigos QR en calles con historia. 

-Implantar un modelo de placa exclusivo y diferenciador, de mano de cerámicas Sargadelos. 

Distrito 6

Humanización (anchear aceras, árboles y bancos) Calle Rafael Bárez

  Sen comentarios  •  20/05/2019  •  dverdini

La A. VV. Castrillón-Urbanización Soto "IAR" propone llevar a cabo un proceso de humanización consistente en anchear aceras, instalar árboles y colocar bancoas en la Calle Rafael Bárez dado que el ancho actual de aceras no reune los requisitos legales e impide una circulación cómoda de los peatones especialmente si llevan carritos de niños o utilizan sillas de ruedas.

Exemplo de acolchado en Vitoria
Toda a cidade

Ampliación do acolchado do carril-bici para evitar colisións con portas

  Sen comentarios  •  21/05/2019  •  monchovazquez

Co fin de evitar posibles colisións de bicicletas con portas de automóbiles, proponse a ampliación do acolchado que separa o carril-bici coa banda de aparcadoiro. Proponse que sexa nos seguintes puntos, a modo de exemplo: rolda de Outeiro, Ramón y Cajal e Perez Ardá

Figura explicativa da idea
Distrito 10

Peatonalización Rúa Compostela

  1 comentario  •  25/04/2019  •  sergiomp95

Peatonalizar unha rúa cun gran tránsito de xente durante todo o ano e modificar o paso de peons. Para aclaralo dunha forma un pouco máis visual, na imaxe mostrase de cor amarela as novas zonas para os peons, con arborado. A parte azul o paso de peons onde pasaría a estar ubicado e de cor vermello o movemento dos coches.