Na Coruña Contas

Volver

Creación dunha aula de estudio municipal

Fernando S Fernando S  •  17/05/2019  •  Toda a cidade  • 

Aula de Estudio Municipal
Aula de Estudio Municipal

Código proposta de investimento: 2119

Propoño a creación dunha aula de estudio municipal con horarios amplios e flexibles nalgunha das instalacións municipais existentes no centro. Actualmente existen duás aulas de estudio na cidade que pertencen a UDC, o CUR (Empresas) e o edificio Xoana Capdevielle. 

Este servizo ven a cumplimentar unha necesidade para as persoas non universitarias ( estudantes de FP, opositores, estudantes bacharelato etc,) que en épocas de exames da UDC non poden acceder as súas aulas de estudio xa que se precisa carnet universitario.

É certo que existen postos nas bibliotecas municipais, pero éstas non son un sitio ideal para os estudantes debido ao nivel de ruido existente. As propias bibliotecas se definen como "espazos abertos" nas que se poden realizar multiples actividades. Ademáis os postos soen ser insuficientes.

Localización: Un bo sitio pode ser algún dos locais da Casa da Auga. Desta maneira podería tamén revitalizar o edificio e facer de reforzo as aulas da UDC, incluso coordinandose nos horarios e co calendario de exames.

Informe de custo

Dado el carácter genérico de la propuesta, su viabilidad estaría supeditada a que por los servicios municipales competentes se considerase previamente el tipo de actuación a ejecutar (adecuación de local en un centro existente, creación de un nuevo centro, etc.) y su alcance (nº de plazas, etc.); y en función de lo anterior y del emplazamiento seleccionado a su compatibilidad física y urbanística. No obstante, a propuesta del servicio de Participación se valora como coste de referencia de la actuación genéricamente la adecuación de un local existente en un inmueble de titularidad municipal de unos 100 m2 construidos aproximadamente. Para este caso, considerando un coste de referencia incluso costes indirectos de 716 €/m2, se obtiene: PEM = 100 m2 x 716 € = 71.600,00 € GG (13% PEM) = 9.308,00 € BI (6% PEM) = 4.296,00 € PBL sin IVA (PEM+GG+BI) = 85.204,00 € IVA (21%) = 17.892,84 € PBL con IVA = 103.096,84 € A lo que habría que sumar como mínimo el coste del equipamiento necesario (mobiliario, etc.). Por lo tanto, para el caso analizado, de acuerdo con los criterios de viabilidad de los presupuestos participativos para propuestas de CIUDAD, con la cantidad de 250.000 € se podrían crear 2 aulas de estudio, y la propuesta resultaría inicialmente viable por esta fórmula.


Necesitas iniciar sesión ou rexistrarte para comentar.
  • ogaiago

    Propongo habilitar como aula de estudio una parte de Los Cantones Village, que está totalmente vacío. Otra opción puede ser el edificio municipal de Durán Loriga. Es importante que tenga una localización céntrica, porque tanto el CUR como Capdevielle están un tanto a desmano para muchos coruñeses.

    Sen respostas
Non hai fitos definidos