A Porta Aberta

Propostas de investimento con ámbito: Toda a cidade

Toda a cidade

Erradicación e substitución de especies invasoras

  8 comentarios  •  30/04/2019  •  marmartin

Proponse a erradicación do carpobrotus edulis ou uña de gato e a súa substitución por exemplares de especies autóctonas como o brezo ou a armeria martítima (herba de namorar).

O avance do carpobrotus está a erradicar as especies autóctonas na fachada marítima da cidade, convertíndose xa nunha imaxe característica de determinadas zonas como o paseo do Portiño, o Aquarium Finisterrae ou a contorna da Torre de Hércules.

Proponse a plantación, no seu lugar, de especies autóctonas, moitas delas endémicas da nosa xeografía, en aras de protexer a nosa paisaxe, a nosa flora e a nosa fauna, que precisa das especies vexetais propias para obter acubillo e alimento.

115 apoios
Toda a cidade

Crear un carril bici e carril bus na rolda de Outeiro

  6 comentarios  •  25/04/2019  •  alex

Creación dun carril bici e un carril bus na rolda de Outeiro, esta rolda vertebra boa parte da cidade e non se atopa nada humanizada, creando un corredor máis rapido para o bus urbano / taxis e outro para os ciclistas, podese conseguir mover moita xente mediante medios de transporte alternativos. Este espazo pode tomarse das duas filas de aparcamento de ambos lados, o habitual nesta vía e que haxa dobres e triples filas, eliminando este aparcamento reducirase drasticamente o tráfico e mais persoas optarán por este mediios de transporte por ser mais rápidos e económicos. Por outra parte creo que debreía moita mais vexetación.

140 apoios
Toda a cidade

Instalar 5 baños públicos autolimpiables en puntos de más tránsito de personas

  Sen comentarios  •  21/05/2019  •  jabovin

Como en otras ciudades europeas, tanto para turistas como para ciudadanos es interesante disponer en la vía publica de baños autolimpiables (para que no supongan gastos corrientes importantes- limpiezas). 

131 apoios
Toda a cidade

CONTROL DE VELOCIDADE EN RONDAS

  Sen comentarios  •  21/05/2019  •  lrf

Implementacións de medidas de control de velocidade nas Rondas de Nelle e Outeiro, especialmente en sentido baixada.

32 apoios
Box de estacionamento
Toda a cidade

Infraestructura de almacenamiento e reparación de bicicletas

  Sen comentarios  •  05/05/2019  •  R.García

  1. Colocación de boxes de almacenamiento de bicicletas dentro de zoas peonís ou co suficiente tráfico de bicicleta onde os edificios sean de épocas anteriores os anos 60, onde os portales son de pequena dimensión, as escaleras estreitas e carecen de ascensor, trasteiros ou aparcamento. No espazo dun coche, poden almacenarse 6-8 bicicletas protexidas da choiva, páxaros, meados, vándalos e ladróns. Por exemplo, na entorna da rúa Orzán, rúa Panaderas, casco vello, Falperra, rúa Barcelona, etc.
  2. Máis estacións de reparación e bombas de aire ligadas o carril bici.
  3. Señalización física  e online destas estacións, tanto no lugar como preavisos en zoas cercanas. Da misma mañeira no espazo público sinálanse hoteis e gasolineiras...
49 apoios
Toda a cidade

Crear aparcadoiro disuasorio na beira da cidade

  3 comentarios  •  21/05/2019  •  aroa

Hai xente que ven á Coruña dende fóra da cidade e a ubicación da súa casa, mercancía ou xente a transportar, horario ou dolencia non lle permite chegar ata a cidade noutro medio que non sexa o coche persoal. Por iso propoño habilitar algún espazo adicional como aparcadoiro, nalgunha zona no límite da cidade onde non haxa outro (p.e. acceso dende as Xubias-Os Castros), que teña boa comunicación cara o resto das áreas urbanas. Habilitar algún terreo se o hai e quizais cobrar un prezo "simbólico", lonxe dos subterráneos actuais. Ou crear/reformar algún edificio para facer un aparcadoiro vertical. Existen os verticais automatizados, que aforran moito espazo no edificio e tempo para aparcar, xa que é un sistema robotizado o que distribúe o coche polo edificio. Tamén se podería cobrar un prezo "simbólico" por utilizalos. Descoñezo o custo.

53 apoios
Toda a cidade

Carril-running

  3 comentarios  •  20/05/2019  •  m72

Creación de senderos de tierra a lo largo del paseo marítimo, y distintas zonas de la ciudad, menos lesivos para corredores. Se podrían aprovechar también perímetros de parques, por ejemplo, el de Vioño.

46 apoios
BOLSAS_cacas_PERRO.jpg
Toda a cidade

Dispensadores de bolsas para excrementos de los perros

  4 comentarios  •  26/04/2019  •  vecina

Sería muy útil poner dispensadores de bolsas de recogida de los excrementos de los perros en las zonas de la ciudad más habituales de paseo con mascota. Por ejemplo: Torre de Hércules, jardines de Méndez Núñez, parque de Santa Margarita, parque de Eirís, parque de Bens, Paseo de los Puentes, Paseo Marítimo y parque de Vioño.

55 apoios
Plataforma dixital de Madrid para o aluguer de pistas municipales
Toda a cidade

Creación dunha plataforma dixital para aluguer de espazos municipais

  1 comentario  •  26/04/2019  •  brunorcd

Actualmente o aluguer de espazos municipais como poden ser os campos de fútbol da Torre é un trámite complicado, xa que tan só é posible acudindo a oficinas municipais como a do Pazo de Deportes. Propoño a creación dunha plataforma dixital onde este trámite poida realizarse mediante pago virtual. Poño como exemplo na imaxe a plataforma que ten Madrid para o aluguer de pistas municipales.

151 apoios
Toda a cidade

Bolardos más grandes en el carril bici Pablo Picasso-Birloque

  1 comentario  •  27/04/2019  •  esteban

Actualmente el carril bici que transcurre entre Pablo Picasso y el Birloque queda inultilizado varias veces al día por vehículos que aparcan sobre él, a pesar de los bolardos que hay. A unas horas como de entrada o salida del colegio, el tramo de Pablo Picasso es inexistente con la cantidad de coches que recogen a sus hijos, pero facilmente se podría aparcar en los aparcamientos que hay al lado aunque sea en doble fila. Y luego hay otras horas en las que ocurre en el tramo del Birloque, en el que es puramente por incivilización, ya que hay un aparcamiento enorme donde el polideportivo. Propongo que se pongan bolardos más efectivos como los que se están empleando en los nuevos tramos de carril bici para intentar erradicar esta mala práctica y que realmente no impide que se recogan a los niños.

26 apoios