Na Coruña Contas

Propostas de investimento con ámbito: Toda a cidade

Propostas de investimento non viables: Toda a cidade

Os investimentos deben cumprir unha serie de criterios (como a legalidade, a concrención, seren competencia do concello, non superaren o máximo do orzamento), para seren declaradas viables e chegaren até a votación final. Todos os investimentos que non cumpriren estes criterios son marcados como inviables e publicadas na seguinte relación, xunto co seu informe de inviabilidade.

Cubrir vias do tranvia

23/04/2018  •  lsfernandez  •  Toda a cidade

Cubrir as vias do tranvía do paseo maritimo con asfalto ou un material similar

maxresdefault.jpg

Instalación de contenedores de reciclaje por incentivos (reverse vending)

20/04/2018  •  _silvia_  •  Toda a cidade

Propongo la instalación por toda la ciudad de máquinas/contenedores de reciclaje que devuelven "x" céntimos o expedición de vales a consumir en el comercio pequeño/de barrio (ultramarinos de barrio, pequeñas tiendas de ropa y complementos, etc.)

Este sistema tendrá una triple vertiente:

- Ayudar a clasificar mejor los residuos - Concienciar a los ciudadanos de la importancia del reciclaje - Fomentar el consumo de productos en el comercio pequeño o de barrio

Para más información: * https://elclickverde.com/reportajes/la-primera-franquicia-que-instala-m%C3%A1quinas-para-depositar-envases-que-devuelven-dinero * http://ganamosreciclando.com/2016/12/15/reverse-vending-reciclaje/

Edificio da Cafetería Manhatan

REORDENACIÓN DA CIRCULACIÓN DA PRAZA PONTEVEDRA NO MANHATAN

03/05/2018  •  A. Martínez  •  Toda a cidade

Eliminación ou traslado dos locais do edificio Manhatan na Praza de Pontevedra, en aplicación da segunda fase do proxecto de rehabilitación da Praza, a fin de facilitar o seu uso como futuro intercambiador de transporte público. A intervención implicaria a creación dunha rotonda na actual ubicación do Manhatan e a reordenación do tráfico.

Renovación e mantemento espazo públicos

12/05/2018  •  dandx1906  •  Toda a cidade

Crear unha app ou sistema de aviso que acumule as ropostas vecinos e do concello para mellorar e manter todos os espazo públicos da cidade e levar a cabo ibvestimentos con celeridade e calidade,acabando con obras mal rematadas,cableado aereo, mantemento e renovación de firmes,beirarruas,zonas verdes,mobiliario urbano,facendo fotos da zona e traballo con planificación e rapidez para non esperar anos e gobiernos para mellorar os barrios.Entre todos os coruñeses se pide facer .E ser eficientes e sobre todo facer ben as cousas.

RESUCITAR E DAR USO ÚTIL O TRANVÍA

19/04/2018  •  dcalvobarca  •  Toda a cidade

Sería a primeira partida para crear un tranvía últil para a ciudade e para o turismo. Reparar a infraestructura existente e ampliala para chegar a futura intermodal ¿Cómo? Enlazando o treito existente ata formar un ovalo de sentido único: enlazando o existente partindo do playa club - plz portugal - rua palomar - rua uruguay - estrada baños arteixo - ronda outeiro - na intermodal unha gran parada - av perez ardá - rua fernandez latarre - catro camiños - palloza e aqui 2 opcions:

opcion1 : usar as vias do porto se e posible (ahora que se van mudar) - marina - parrote e enlazar ca existente no castelo de san antón

opcion 2: seguir por plz orense, mendez nuñez, marina y parrote e enlazar no castelo de san anton ca existente.

Asi teriamos unha infraestructura útil para a ciudade e para o visitante.

Saneamiento

18/04/2018  •  174  •  Toda a cidade

Limpieza y saneamiento de TODA la ciudad que da asco.

Rotonda, reordenación de viais e aparcamentos e ampliación da zona verde

REORDENACIÓN URBANA DA ZONA DAS ÁNIMAS

03/05/2018  •  A. Martínez  •  Toda a cidade

A zona das ánimas converteuse nun espazo urbano mal resolto.

A actual zona verde cercada polo tráfico carece de uso público, o funcionar como rotonda. O acceso ó Castelo de Santo Antón resulta perigoso e sobredimensionado, e existen demasiados carrís de circulación.

Proponse a simplificación do mesmo, creando unha rotonda que comunique a saída do tunel, o acceso a Santo Antón, o Paseo marítimo e a subida polo Paseo do Parrote.

Esta redistribución permitiría unha maior separación da porta da muralla e o tráfico, ampliando a zona verde perimetral á mesma. A supresión da zona da marquesina do tranvía sen uso actual, unha reordenación das prazas de aparcamento que pasan a ser en batería no lindante ó xardín, e unha reducción significativa dos trenzados e m2 destinados a asfalto.

Figura do salón do comic (Corto Maltes)

CREACION DUN MUSEO DO COMIC / BANDA DESEÑADA

03/05/2018  •  A. Martínez  •  Toda a cidade

A nosa cidade ten unha gran canteira de profesionais da ilustración, e tódolos anos convértese na sede do célebre "Viñetas dende o Atlántico", unha xoia de salón do comic.

Proponse a creación dun museo do comic e banda deseñada, que non so recorde este vínculo de unión da creatividade coa mesma, senon que ademais sirva de empurre e apoio aos profesionais galegos e nacionais neste sector, permitindo dar a coñecer as súas obras mais aló das librarías e bibliotecas municipais. 

 

Apertura vial municipal de la Calle Javier López López

08/05/2018  •  dverdini  •  Toda a cidade

La A. VV. Castrillón-Urbanización Soto "IAR" propone la apertura del vial contiguo al Parque de Eirís de la Calle Javier López López de competencia municipal, desde la Avda. Casanova de Eirís hasta la Avda. del Pasaje, dado que se espera que en este año quede aprobado el Proyecto de Urbanización del API R29 con lo que esta iniciativa se podría complementar con la apertura del otro vial de la calle a cargo de los propietarios del suelo de la Junta de Compensación del polígono, tal y como marca la legislación vigente.

La apertura total de la Calle Javier López supondría una nueva via de entrada y salida de la ciudad de todos los barrio de la zona: Castrillón-Urbanización Soto, Eirís, Matogrande, Barrio de las Flores y Monelos.

Sistema de sanción a ciclistas que circulen polas beirarrúas

20/04/2018  •  Viciño  •  Toda a cidade

Creación dun sistema de cámaras ou unidade policial que vixíe e sancione aos ciclistas e patinadores ─monopatíns, patíns e outros vehículos─ que circulan polas beirarrúas e rúas peonís entre os peóns, normalmente a gran velocidade e con total desconsideración, poñendo a estes en perigo, Igualmente, debería vixiarse a sancionarse aos ciclistas que, circulando pola estrada, non respectan os semáforos, sentidos de circulación, liñas continuas, ou cruzan os pasos de peóns montados na bicicleta.