Na Coruña Contas

Propostas de investimento con ámbito: Distrito 4

Propostas de investimento non viables: Distrito 4

Os investimentos deben cumprir unha serie de criterios (como a legalidade, a concrención, seren competencia do concello, non superaren o máximo do orzamento), para seren declaradas viables e chegaren até a votación final. Todos os investimentos que non cumpriren estes criterios son marcados como inviables e publicadas na seguinte relación, xunto co seu informe de inviabilidade.
MESA Y SEPARADORES DE PING PONG

DOTAR DE MESAS PLEGABLES/SEPARADORES DE PING PONG CANCHA SAGRADA FAMILIA

23/09/2022  •  Josamehu  •  Distrito 4

 La cancha de la Sagrada familia no se está utilizando con fines deportivos o se utiliza muy poco. Sería muy positivo para los vecinos dotar la pista de mesas de poing pong plegables y separadores, al ser un deporte INCLUSIVO, que no estigmatiza ninguna edad. 

abrir e reacondicionar a zona do Parque de Sta. Margarida enriba do Palacio

24/09/2022  •  manu15  •  Distrito 4

Medida que xa se aprobou en orzamentos participativos anteriores pero non se levou a cabo.

Caos en Ángel Senra

Rehumanización de Ángel Senra e instalación de elementos disuasorios do tráfico

16/09/2022  •  David Paz  •  Distrito 4

Esta proposta leva anos sendo das máis votadas do distrito, mais non saíu nunca, segundo se me transmitiu desde o Concello, porque reurbanizar e rehumanizar é "demasiado caro".

Por tanto, a pesar de que xa hai outra proposta (3756) en que se pide peonalizar a rúa con máis rigor, coido que a simple instalación de cámaras non é suficiente nin lle fai xustiza á veciñanza do barrio, pois o que de verdade queremos é unha rúa para gozala e habitala.

A miña proposta, sen desmerecer a xa existente, é:

1 Instalar bancos, maceteiros, fontes... no medio da rúa (asegurando só o paso que necesitaría unha ambulancia, que podería sortear sen problemas estes elementos arquitectónicos), en todos os tramos. Como xa se fixo hai anos na rúa Barcelona.

2 Para optimizar os aparcadoiros da carga e descarga, cumpriría sinalizar con pintura no chan as prazas para transportistas. A necesidade de ter que traballar non pode ser escusa para deixar os furgóns onde é máis cómodo. O espazo debe ser compartido entre peóns e vehículos de traballo, non usurpado por estes últimos (véx. foto do caos que se produce en certas horas).

Desta maneira, penso que a instalación de cámaras de vixilancia sería innecesaria. De calquera maneira, si que cómpre vixilancia e multas para os aparcamentos enriba das beirarrúas, que nos Mallos é "marca da casa".

Puente Falperra

Mejorar iluminación y limpieza zona peatonar puente falperra

26/09/2022  •  rgarcia  •  Distrito 4

El puente peatonal que une la Falperra-Villa de Laxe con el barrio de los Mallos es muy transitado, hace unos años se cerro el tráfico y se plantaron unos árboles que no se han vuelto a podar. Aparte de que al ser árboles frutales cuando caen sus frutos dejan todo el suelo muy sucio y atraen muchos insectos ya están invadiendo a los edificos cercanos y tapan completamente la única farola y por la noche la iluminación es nula. Ademas la zona que no tiene edificios también tiene mucha vegetación que esta sin cuidar, y la medianera que antiguamente tenia cesped ahora se encuntra llena de excrementos de animales y da una aspecto muy sucio.

Por eso se solicita podar los árboles y la vegetación, volver a plantar cesped y mejorar la iluminación

Praza de rúa Puerto Rico e rúa Filipinas

Renovación da praza de Rúa Puerto Rico e Rúa Filipinas

17/09/2022  •  xandregarcia  •  Distrito 4

A conservación e renovación dos espazos e zonas verdes no barrio dos Mallos debería ser unha prioridade por parte do Concello, posto que este barrio carecterizase por ter un trazado urbano antiguo, propio da época no que a prioridade era dar vivendas debido ó éxodo rural, co resultado  de ser unha zona densificada con poucos espazos públicos e zonas verdes.

Por iso, unha das poucas prazas que existen no barrio como é a praza que se atopa no cruce entre a rúa Puerto Rico e rúa Filipinas debería ser unha prioridade o seu mantemento e renovación para crear un barrio con vida e unha mellora na calidade de vida da veciñanza, conseguindo un espazo púbico verde  coidado que poida ser utilizado polos veciños. 

Actualmente, a praza atópase completamente abandonada, cunhas zonas verdes repletas de malas herbas e sen xardín, sendo utilizadas polos donos dos cans e gatos callejeros para facer as súas necesidades. A maiores, as árbores existentes creceron demasiado deixando unha estampa de desorden e descoidado. Así, o mobiliario e alumbrado público tamén está deteriorado. 

PROPOSTA: Levar a cabo unha actuación para renovar a praza, semellante a realizada na Praza de Padre Rubinos, axustada ó prosuposto dispoñible, podendo axustarse polo que respecta as zonas verdes:  a renovación das árbores existentes con especies autóctonas, acometer un reaxardinamento con plantas e flores, cortezas de pino para evitar o crecemento de malas herbas. 

Polo que respecta ó mobiliario: sustitución do alumbrado público para conseguir unha mellor iluminación e a sustitución dos bancos deteriorados existentes por outros máis modernos e nos que a xente se poida reunir nas mellores condicións posibles. 

Por último, e sendo tamén moi necesario, debería acordarse a creación dunha colonia felina nesta zona, posto que existe unha poboación de gatos callejeros que non está controlada, sendo que actualmente están alimentados pola veciñanza pero non se leva a cabo a súa desparasitación e esterilización para evitar o aumento dos mesmos. 

santa_margarita

Sustitución parcial de eucaliptos no parque de Santa Margarita

15/09/2022  •  A. Martínez  •  Distrito 4

Continuar o proceso de eliminación de eucaliptos e outras especies inapropiadas no parque de Santa Margarita por outras especies autóctonas. Para facilitar a realización deste proceso e garantir unha participación máis plural, proponse dividir as áreas de parque en diferentes zonas de actuación, a fin de que a partida sexa dun coste menor á da intervención global e permita a súa realización en diferentes anos.

Deste xeito, a actual proposta alcanzaría como máximo o tope económico fixado por distrito, limitando o técnico a intervención na área ó orzamento. 

Renovación e modernización da Plaza de Monforte

12/09/2022  •  jorgedominguez  •  Distrito 4

Ante a situación de deterioro desta praza proponse unha renovación da mesma coa intención de mellorar a calidade de vida dos cidadáns dunha contorna cunha importancia estratéxica para a zona polas seguintes razóns:

  • É un dos barrios cunha das mais altas densidades de poboación da cidade. Ademáis dita poboación é marcadamente xoven e ten un carácter multicultural.
  • Nela desembocan ata 6 rúas, con bloques de edificios, deducíndose a súa función eminentemente residencial. Porén unha parte importante desta praza segue a estar ocupada por espazos para coches.
  • É un dos centros de ocio máis importantes da cidade con bares, cafeterías como el Chaflán o el Linde que forman xa parte do patrimonio cultural inmaterial da cidade
  • Atópanse lugares de gran tránsito de persoas, como os xulgados ou non moi lonxe a futura estación intermodal.
  • Sitúanse numerosas institucións sen ánimo de lucro destinadas a fins sociais como a ONGs ACCEM, Cáritas, Casco e a Asociación de Alcohólicos Anónimos.

Por todo isto pénsamos na necesidade de renovar esta praza dotándoa de servicios de transporte sostibles e o fomento dun ocio saudáble que conviva co xa existente, e a dotación de infraestructuras para mellorar accesibilidade de todas as persoas, indistintamente da súa condición física. Propóñense polo tanto, tres actuacións:

  1. A instalación dunha parada de bicicoruña na praza
  2. A instalación dun pequeno gimnasio ao ar libre con barras tanto para facer exercicio físico aeróbico como anaeróbico, para todas as idades e condicións.
  3. Renovación dos asentoso e da iluminación para fomentar as reunións espontáneas, facendo a praza máis atractiva de cara a pasar tempo nela.
  4. Destacar o monumento que preside no centro a praza, adicado ás cerilleiras coruñesas, para fomentar a empatía e a comprensión cunhas cidadás traballadoras da nosa cidade, potenciando deste xeito o patrimonio cultural da nosa cidade e os valores que caracterizaron aos seus cidadáns.

Peatonalizar "de verdade" a Rúa Ángel Senra

13/09/2022  •  Noemí  •  Distrito 4

Esta petición leva moitos anos pendente. A rúa ten unhas horas para carga e descarga e 24h para os garaxes; pero isto se incumple continuamente: vehículos que pasan a deshora, que van en dirección contraria, pasan por tramos prohibidos, aparcan dentro da rúa,...poñendo en risco as crianzas e ó resto dos veciños. Propoño invertir nunhas cámaras que vixíen e, en caso necesario, multen a estes conductores reincidentes

Pai Sarmiento

Demolición do peche do Parque de Santa Margarida na Rúa Pai Sarmiento

15/09/2022  •  A. Martínez  •  Distrito 4

Demolición da totalidade ou parte do peche do Parque de Santa Margarida na rúa Pai Sarmiento (similar ó realizado no anterior mandato na porta da Avenida de Fisterra).

Puidendo suprimir a totalidade ou reutilizando a parte de pedra como banco corrido en tramos diversos. 

Deste xeito o acceso ó parque é mais permeable e as rúas adxacentes teñen mais sinxelo o acceso. 

Posible ubicación escaleira

Escaleira mecánica Falperra-Ronda de Nelle

25/09/2022  •  PalmiraLema  •  Distrito 4

Creación dunha escaleira mecánica como a de Mestre Clave para comunicar Ronda de Nelle coa rúa Falperra e mellorar a accesibilidade das persoas maiores.