Na Coruña Contas

Propostas de investimento con ámbito: Toda a cidade

Propostas de investimento non viables: Toda a cidade

Os investimentos deben cumprir unha serie de criterios (como a legalidade, a concrención, seren competencia do concello, non superaren o máximo do orzamento), para seren declaradas viables e chegaren até a votación final. Todos os investimentos que non cumpriren estes criterios son marcados como inviables e publicadas na seguinte relación, xunto co seu informe de inviabilidade.

Ayuda a colectivo personas con discapacidad en complejos deportivos

20/09/2021  •  deybit  •  Toda a cidade

Facilitar tanto la integración como su rehabilitación tanto social, física y psíquica, que las personas con discapacidad y diversidad funcional pudieran tener un descuento al que igual que lo tienen otros colectivos como por ejemplo, las personas mayores de 65 años y familias numerosas para el acceso mensual a los polideportivos municipales de la ciudad a los complejos AQA. Una gran cantidad de ciudades españolas son conocedoras de todos los gastos extras que estas familias tienen que soportar debido a sus enfermedades y situaciones en las cuales tanto las pensiones como los gastos extras (médicos, sanitarios, transporte, alimentación, etc) son más elevadas de lo normal, por lo que sumarle el gasto mensual de un gimnasio-piscina para dos personas (porque usualmente requieren de algún familiar o pareja como acompañante, otro gasto a mayores y otro coste físico y mental para la segunda persona) es una carga que muchos no pueden soportar pero que lo necesitan para poder mejorar su calidad de vida al menos un poco.

Pista de tenis en parque Adolfo Suárez

22/09/2021  •  freedirect1  •  Toda a cidade

Existe unha alta demanda de pistas de tenis na cidade e non hai case ningunha pública, por dicir que non hay. Os que de vez en cando queremos xogar ao tenis temos que desplazarnos aos concellos limítrofes para facer uso das que teñen gratis, aínda que case sempre están ocupadas.

Sería moi interesante crear pistas gratuítas na cidade. Un bó sitio, no que hai espazo de sobra, é no parque Adolfo Suárez ou no parque de Bens.

FUNICULAR

24/09/2021  •  mrgt  •  Toda a cidade

DENDE NOVO MEOIRO ATA A CIDADE DA CORUÑA, CREARÍAN POSTOS DE TRABALLO E INGRESOS INGENTES PARA A CIDADE.

31665135236_967464607e_o_d.jpeg

Convertir en bibliotecas gratuitas ás cabinas telefónicas en desuso

26/09/2021  •  pablo.otero  •  Toda a cidade

Co desuso das cabinas teléfonicas e co apoio do Concello, poderíamos organizar obradoiros de reciclaxe para convertir estas cabinas en bibliotecas gratuitas para a cidadanía e poder practicar o bookcrossing.  A idea non é nova, xa que se fixeron algunas polo Campo da Leña e Cidade Vella.  A cidadanía deixarían libros en desuso que poderían ser collidos por outros coruñeses. Colles un libro e deixas outro, e recuperas material urbano en desuso e lle das un novo uso.  Podería encargarse este traballo a unha asociación cultural da cidade e se podería facer obradoiros abertos para a participación de moitos coruñeses. 

Bus urbano, Línea 1A: Desdoble

22/09/2021  •  MercedesCU  •  Toda a cidade

Propoño o desdoble da liña 1A para evitar facer viaxes de media hora (equivalentes a vir desde Arteixo ou outros concellos da área) para chegar do inicio a fin da liña.

Si unha das líneas da servizo a Matogrande pasando pola avenida Salvador de Madariaga, podería haber outra líña que fixera a viaxe desde a Pasaxe ata o centro pasando pola avenida de Monelos

Sinalización Avda. de Oza

Uso do idioma galego na sinalización viaria

22/09/2021  •  Pichichi  •  Toda a cidade

O que se pretende con esta proposta é a utilización do idioma galego, tal como establece a normativa vixente, na sinalización viaria da nosa cidade, tal e como establece a lei de Normalización Lingüística de 1983.

Ao longo da cidade hai unha chea de carteis de sinalización viaria coa indicación en idioma castelán: "Casa del hombre", "Palacio de la Ópera"..., con topónimos deturpados: "Arteijo", "Finisterre"..., con denominacións non normativas: "Ciudad Vieja", "Puente del Pasaje", "Cementerio", "Salida de ciudad", "Puerto"... carteis que habería que modificar por outros rotulados en idioma galego.

Mural do Xerión

CONVERTER EN IMAXE DE CIDADE OS MURAIS DE XERIÓN

22/09/2021  •  A. Martínez  •  Toda a cidade

Recentemente apareceron pola cidade una serie de mosaicos que fan referencia á figura do xigante xerión, persoaxe que forma parte da lenda fundacional da cidade e que figura no escudo da mesma, íntimamente ligada á Torre de Hércules.

Estes carecen de firma de autor, significación política ou comercial, e supoñen unha intervención artística orixinal e diferenciadora con respecto doutras urbes.

Proba da súa aceptación e apoio cidadán, hai diversos exemplos (ata de personalidades deportivas) que fixeron seus esta figura e confeccionan as súas propias versións.

Plantexase o apoio a esta proposta mediante un investimento na súa potenciación, interacción e fomento, convertendoo nalgo propio da cidade, reflectindoo en espazos municipais en diferentes formatos, dende escultórico, vinílico, artístico, en pezas de mobiliario urbán cunha duración superior a un ano... 

Este tipo de propostas multidisciplinares e de imaxe habitualmente son moi custosas para as arcas municipais pola dificultade de atopar un elemento diferenciador e único.

Deste xeito e en paralelo ó investimento, (ainda que isto é so unha idea allea á propia proposta para deixar ver a amplitude que pode ter a mesma) poderíase fomentar a creatividade dos mais pequenos e maiores mediante talleres de confección da figura (de gran sinxeleza executiva), implantala en uniformes municipais, mobiliario urbán, vinculado a unha parte de xuventude e espazos municipais ou a coruña creativa e cultura, folletos comerciais ou ofrecela para o seu uso a equipos deportivos locais nos uniformes.

Sen dúbida unha grandísima oportunidade para fomentar a imaxe da cidade nunha vinculación multidisciplinar en tódolos ámbitos sociais da cidade. 

Monumento a Rosalía

04/10/2021  •  maboro  •  Toda a cidade

Na Coruña temos moitos monumentos, entre outros aos próceres das nosas letras, aos heroes do Orzán ou mesmo a John Lennon, pero ningún a Rosalía, a maior representante da literatura galega, a pesares de que viviu na cidade e mesmo unha grande parte da súa familia está soterrada nela.

Propoño a erección dun Monumento honrando a Rosalía. Podería ser en calqueira parte, mais coido que o más axeitado sería no Cantón Grande, ao igual ca o de Curros.

Area Xubias y tren comarcal

Activación urbana del área Xubias-Pasaxe y tren comarcal

22/09/2021  •  juan_carlos  •  Toda a cidade

Como ejemplo para la activación urbana de este área de As Xubias - O Pasaxe deberíamos tener en cuenta el proyecto "Nice to Sea You" galardonado en 2015 con el Premio Urban 13 del estudio de arquitectura coruñes Flu-or para transformar el área en un barrio productivo así como transformar y mejorar la primera imagen que obtienen los visitantes a su entrada en nuestra ciudad.

Un estudio de la Universidade sobre el puerto propone una línea de vía estrecha de cercanías de A Coruña a Betanzos con nuevas estaciones que daría servicio a 375.000 habitantes

Es una oportunidad para una parte del área metropolitana de A Coruña en relación al transporte de pasajeros”, manifiestan las Líneas Estratégicas para la Reordenación del Espacio Portuario Interior elaboradas por expertos de la Universidade da Coruña para el Concello sobre la posibilidad de crear una línea de ferrocarril de cercanías entre A Coruña y Betanzos aprovechando las infraestructuras existentes y la prevista desaparición de la estación de mercancías de San Diego.

 

 

 

 

Qué los centros deportivos municipales abran también los domingos por la tarde

03/10/2021  •  elena_sarmiento_diez  •  Toda a cidade

Para fomentar hábitos de vida saludable los centros deportivos municipales deberían abrir los meses de invierno durante el curso escolar los domingos por la tarde.