Na Coruña Contas

Propostas de investimento con ámbito: Toda a cidade

Propostas de investimento non viables: Toda a cidade

Os investimentos deben cumprir unha serie de criterios (como a legalidade, a concrención, seren competencia do concello, non superaren o máximo do orzamento), para seren declaradas viables e chegaren até a votación final. Todos os investimentos que non cumpriren estes criterios son marcados como inviables e publicadas na seguinte relación, xunto co seu informe de inviabilidade.

Instalación de autorriego inteligente en todos los parques

03/10/2021  •  elena_sarmiento_diez  •  Toda a cidade

Instalación de un sistema de autorriego en todos los parques de la ciudad de modo que se gestione de una manera eficiente el consumo de agua.

Con este sistema la hierba y el césped de todos los parques de la ciudad deberían estar siempre en buen estado, sobre todo en verano cuando no llueva durante varias semanas.

3ANXMKHXGNH6FNP5SWQEHNQV7A.jpg

Hacer vivero para microempresas

01/10/2021  •  Merine83  •  Toda a cidade

Crear o adaptar un espacio municipal para que personas que quieren montar empresas pequeñas o espacios de trabajo comunitarios puedan emprender, sin depender del alquiler de espacios privados.

Con la opcion de tener una zona de venta para poder comercializar los productos de las personas que desarrollan.su trabajo alli.

Es una forma de facilitar el emprendimiento a personas desempleadas y jovenes 

modificación a colectivo personas con discapacidad transporte público

20/09/2021  •  deybit  •  Toda a cidade

Que se elimine la revisión de pensión para acceder a la ayuda de la tarjeta milenium de transporte para personas con discapacidad. Al crear que dependiendo de lo que ganes o no, puedas tener acceso a la ayuda, parece que crean personas con discapacidad de primera y personas con dispacidad de segunda dependiendo de su pensión, la cual no tiene en cuenta los gastos que puedan tener a mayores, que suelen ser bastantes elevados, si no que además, por la diferencia inluso de varios céntimos unos pueden tener acceso y otros quedarse fuera. Si tienes una discapacidad la tienes, independientemente de su pensión, no por tener una pensión un poco mejor tienes menos discapacidad.

Public Money, Public Code

Migración dos sistemas do concello a alternativas baseadas en Software Libre

27/09/2021  •  pablocastro  •  Toda a cidade

Proponse migrar de forma paulatina aquel software que sexa posible dentro do concello cara alternativas baseadas en software libre, co fin de seguir a campaña "Diñeiro Público, Código Público" https://publiccode.eu/es/

Esto permitiría ter unha maior independencia tecnolóxica, facilitaría que a comunidade tecnolóxica local colaborara para mellorar o software que utilice o Concello así como supoñería un aforro considerable en licenzas de software.

Proponse dividir a proposta en 2 fases:

- Análise e estudo das tecnoloxías existentes na actualidade dentro do Concello co obxectivo de identificar as aplicacións máis susceptibles de ser migradas como por exemplo os actuais equipos con Windows e tamén obter alternativas viables para a súa implantación.

- Implantación das alternativas libres baseándose no estudo anterior, así como implantación de programas de formación para os empregados municipais.

Central Park

Apadriña a tua Cidade

29/09/2021  •  o-fox  •  Toda a cidade

Crear o departamento necesario para regular a posibilidade de apadriñar pequenos espazos públicos e mobiliriario urbán. De forma altruista poder doar diñeiro para a conservación e creación de espazos públicos de forma anónima ou có recoñecemento a través dunha praca ou grabado adicado. Imaxe de exemplo real.

Práctica moi desenvolvida en paises anglosaxóns (Hyde Park Londres, Central Park New York) onde podes atopar estas placas en lugares moi ben situados cos que acabas tendo unha conexión moi especial. Fomentar o altruismo, educar no respeto ó mobiliriario público, recoñecer o valor da xente, reforzar a idea de cidade participada. Unha demostración de amor pola tua cidade.

Unha simple placa ou grabado en bancos públicos, columpios, barandillas, árbores, escaleiras ou adoquins do chan. Poden ser adicadas, declaracións de amor, memorial de seres queridos ou completamente anónimas... Abre a porta a que patrimonios importantes de veciños da Coruña poidan deixar testamentos ou doazóns periódicas a cidade.

Un investimento con retorno real co que incrementar o poder económico do concello para coidar a nosa cidade.

Peatonalización del muelle de Calvo Sotelo

28/09/2021  •  rocky  •  Toda a cidade

En la actualidad hay parte del puerto que no tiene uso debido a que se ha desviado parte del tráfico hacia el puerto exterior, me refiero al muelle de Calvo Sotelo. Mi propuesta sería que se aprovechase esa zona para eliminar los edificios ya sin uso, peatonalizarla y construir instalaciones deportivas (ya sea una piscina municipal o un pabellón para diversas modalidades deportivas) algo que escasea en la zona, y una zona de paseo alrededor del dique para que puedan aprovechar los vecinos

 

 

Campaña concienciación para calles más limpias

04/10/2021  •  elena_sarmiento_diez  •  Toda a cidade

"Coruña no es un cenicero" podría ser una buena campaña de concienciación para conseguir que las calles de la ciudad estén más limpias. Parece necesario concienciar a los ciudadanos para que no tiren las colillas al suelo. 

Moscu

Artistas locais na rúa

29/09/2021  •  o-fox  •  Toda a cidade

Unha de esas propostas de custo moi axustado e retorno cultural incalculable por moitos anos. Simplemente situar en algunhas prazas ou paseos peonils unhas marquesinas onde os artistas locais poidan expoñer e dar a coñecer as súas obras. Adxunto imaxe de exemplo dunhas marquesinas para tal fin nun boulevard de Moscú.

Anima ó desenrolo artístico local e motiva á mocidade acercando o arte á poboación. Pablo Picasso decía que o arte é roubo. As boas ideas non parten de cero, sempre xurden de algo xa existente, pois nada é completamente orixinal. Observar e copiar é parte do proceso creativo. Deixevos pois que se vexa e se comparta.

É de custe mínimo e mantenemento escaso.

Reactiva e dirixe o tránsito peonil pola cidade repartindo por diferentes barrios. Estaría quizais mellor dirixido a rúas que non conten na actualidade con un tráfico tan elevado creando así pequenos barrios ou rúas das artes (pintura, fotografía, artes gráficas dixitais, poesía e literatura...) alternativas as rutas principais e reactivando novas zonas.

Transformar los patios de los colegios en zonas verdes de la ciudad

23/09/2021  •  elena_sarmiento_diez  •  Toda a cidade

Transformar los patios de los colegios en zonas ajardinadas y con huertos reduciendo la superficie de hormigón. 

Estos patios se abrirían los fines de semana y en vacaciones y pasarían a ser equipamientos de barrio. Se podrían utilizar las instalaciones para hacer deporte los fines de semana fomentando hábitos de vida saludables para la ciudadanía.

Instalar paneles solares para abastecer energéticamente a familias vulnerables

29/09/2021  •  elena_sarmiento_diez  •  Toda a cidade

Instalación de paneles solares en las cubiertas de edificios públicos/privados para abastecer energéticamente a familias vulnerables y en riesgo de exclusión social.