Na Coruña Contas

Propostas de investimento con ámbito: Toda a cidade

Propostas de investimento non viables: Toda a cidade

Os investimentos deben cumprir unha serie de criterios (como a legalidade, a concrención, seren competencia do concello, non superaren o máximo do orzamento), para seren declaradas viables e chegaren até a votación final. Todos os investimentos que non cumpriren estes criterios son marcados como inviables e publicadas na seguinte relación, xunto co seu informe de inviabilidade.

AMPLIACIÓN FONDOS "CENTRO DE INTERESE DE XÉNERO E FEMINISMOS"

21/05/2019  •  lrf  •  Toda a cidade

Ampliación dos fondos deste importante centro creado na rede de Bibliotecas Municipais.

Letras "I am Amsterdam", punto muy turístico de la ciudad holandesa

Creación de carteis turísticos na cidade

19/05/2019  •  brunorcd  •  Toda a cidade

Actualmente na cidade non existe algo coma isto. A proposta consiste na instalación dun letreiro, pode ser parecido ao da imaxe, que esté situado en algún punto do centro da Coruña, como pode ser a explanada do Parrote, onde hai moito espazo baleiro e é un punto no que se concentran moitos turistas, xa que está preto do porto de trasatlánticos e da Praza de María Pita. 

Tamén se propón a posibilidade de instalar un letreiro de "BENVIDOS A CORUÑA / BIENVENIDOS A CORUÑA" nos accesos á cidade (Avenida de Lavedra, Terceira Rolda ou As Xubias".

Renovación de recipientes do lixo

06/05/2019  •  platas-seixas  •  Toda a cidade

Renovación anual dos recipientes movibles do lixo.

Elección doutro modelo para garantir a limpieza e salubridade das vías.

Modelo: Arteixo.

Dotación de recipientes propios para hostalería e pequena empresa.

Carril Bus Linares Rivas

29/04/2019  •  pablosancheeez_  •  Toda a cidade

Creación de un carril bus desde la parada 024 (Primo de Rivera, viaducto) hasta la parada 025 (Pza. de Orense), lo que permitiría un ahorro sustancial de tiempo en un tramo por el que circulan más de 1 autobús cada 5 minutos (minimo recomendado para la implantación de este tipo de vía). Además, debería llevar implementado una señalización sefamórica en la Plaza de Orense que permitiera el paso diferenciado de los autobuses de los demás vehículos.

Mostra de moda

Creación dunha feria de moda na cidade

25/04/2019  •  A. Martínez  •  Toda a cidade

Galicia e A Coruña teñen unha gran relación coa moda, dende multinacionais ata novos deseñadores.

A creación dunha feria de moda, en colaboración con escolas de deseño, multinacionais e deseñadores autóctonos favorecería a creación de sinerxias e negocios, así como situaría á cidade no mapa con un evento diferenciador e interesante.

Poderíase estudar a posibilidade de crear unha pasarela/desfile para dar a coñecer as creacións. 

Este tipo de eventos favorecen o turismo, a creación de emprego e o retorno económico. 

Visor do rueiro

21/05/2019  •  javi.vazquezr  •  Toda a cidade

A miña proposta cosiste na creación dunha ferramenta que permita coñecer a quen están adicadas as rúas da cidade.

Un visor que permita visualizar quén son as personalidades ás que están adicadas as rúas da cidade e cal é o motivo.

 

 

sargadelos.jpg

Placas de Sargadelos

12/05/2019  •  Martineteiro  •  Toda a cidade

En base a propuestas ya realizadas por Iván Seoane (propuesta 1988) "Normalización das placas de rúas" y a la propuesta de smlebo (1747) "Placas Conmemorativas" , visto que hay una necesidad en hacer una revisión importante en cuanto a nombres y formato, creo que sería un añadido de valor a nuestra cultura, el que la placas sean fabricadas por Sargadelos, con un diseño singular y reconocible . Comenzaría modificando las placas en las zonas de Ciudad Vieja y Pescadería. Lo ideal sería que todas las placas de la ciudad fueran iguales y poder crear así un nuevo símbolo de ciudad, de la mano de esta conocida cerámica. 

-Revisar nombres. 

-Creación de códigos QR en calles con historia. 

-Implantar un modelo de placa exclusivo y diferenciador, de mano de cerámicas Sargadelos. 

Ángel_Senra_Calle_Barcelona.jpg

Unión das rúas peatonais Ángel Senra e calle Barcelona.

29/04/2019  •  mugroso  •  Toda a cidade

Continuar a dúas rúas peatonais Barcelona e Ángel Senra polas rúas Ramón Cabanillas, Sagrada Familia e Antonio Carballo. As rúas peatonais son fontes importántísimas de vida para os barrios, esta unión acercará os dous barrios e axudará a crear unha ronda peonil paralela á ronda de Outeiro. Que intercomunicará a zona da estación de tren e autobuses con toda a zona da Agra do Orzan e San Pedro de Visma, a través a da rúa Barcelona.

Contenedores actuales

Renovación de los contenedores de la ciudad

21/05/2019  •  brunorcd  •  Toda a cidade

El estado de los contenedores de la ciudad es pésimo. Es necesaria la renovación de todos ellos por unos más modernos y con una mejor distribución.

ESCOLA MUNICIPAL DE TEATRO E DANZA

21/05/2019  •  lrf  •  Toda a cidade

De maneira análoga á Escola Municipal de Música, creación dunha Escola Municipal de Teatro e Danza. Poderíanse empregar os novos edificios do Metrosidero.