Na Coruña Contas

  • Chisco Rey

    O que me decidiu facer o bosque en Elviña foi por facerlle un espectacular complemento ao Castro de Elviña, aínda que a miña idea coa que levo moitos anos na cabeza xa non pode ser por mor da terceira ronda, que atravesa unha das zonas por onde tería que ir o bosque. En Bens non é mal sitio, sempre que se unan os dous parque, Bens e San Pedro co bosque se se continúe polos aredores de Bens - Penamoa, así si que se podería facer algo parecido ao que podería ser un gran bosque.

    Sen respostas