A Porta Aberta

  • chiscohch@mundo-r.com
    chiscohch@mundo-r.com  • 07/07/2016 12:09:26

    Grazas cgomezr polo teu apoio. Claro que habería que mellorar as comunicacións e estacionamentos, pero non estamos a falar dunha zona alonxada, estamos dentro do núcleo urbano da Coruña, en bici por exemplo é un paseo chegar alí e en bus teríase que reforzar as liñas, pero non me parece unha prioridade más importante co propio bosque.

    Sen respostas