Na Coruña Contas

  • Chisco Rey

    Grazas cgomezr polo teu apoio. Claro que habería que mellorar as comunicacións e estacionamentos, pero non estamos a falar dunha zona alonxada, estamos dentro do núcleo urbano da Coruña, en bici por exemplo é un paseo chegar alí e en bus teríase que reforzar as liñas, pero non me parece unha prioridade más importante co propio bosque.

    Sen respostas