Na Coruña Contas

  • nacho1100

    Non se pode estar pensando sempre en defender a parcela de interese pariticular de cad aun. ainda que sexas galegista, os demais tamén apreciamola nosa lingia e cultura, pero aqui do que se trata é de usar o cerebro para apoiar ideas uteis e constructivas para o ben xeral da cicadania. Rexeito a tua proposta por inutil.

    Sen respostas