Na Coruña Contas

Enviar unha mensaxe privada

nacho1100 nacho1100

Comentarios
XARDINS VERTICAIS BAIXO OS VIADUCTOS DE ALFONSO MOLINA NA ENTRADA DA CIDADE
Gustame esta proposta pois esta moi en linea coa humanizacion urbabna que se leva a cabo nas cidades europeas, os xardins verticais son unha moi factible e ademis economica maneira de oxixenar o espazo urbano. ademias de cosmetica, e unha actuacion intelixente. Eu complementariaa nesta ubicacion con unha rexeneracion dese espazo usado para parking. deberia ser unha zona para aparcadoiro de bicis. e para a reorganizacion do trafico dos buses urbans. un punto central no que poder coller a liña q t interese, .
Prantación de 70 arboles no Paseo que vai dende Parque de S. Diego a Casablanca.
Ainda que estou sempre a favor de aumentar oas zonas verdes, considero que precisamente nesta ubicacion non é preciso debido a proximidade do parque de casablanaca que é unha zona verde con arbores novas. ademias o forte vento de zona, disipa moito a acumulacion de gases. . Penso que sria mellor plantar arbores ou vexetacion noutras zonas.
RUEIRO EN GALEGO
Non se pode estar pensando sempre en defender a parcela de interese pariticular de cad aun. ainda que sexas galegista, os demais tamén apreciamola nosa lingia e cultura, pero aqui do que se trata é de usar o cerebro para apoiar ideas uteis e constructivas para o ben xeral da cicadania. Rexeito a tua proposta por inutil.
Adecuación e destinación de locais para ensaios escénicos
como achega a esta proposta, engadiria por a dispor dos interesados un taboleiro (fisico ou dixital ) no que intercambiar propostas de ensaios que sirva para conectar a xente con iniciativas nas artes ecenicas , danza e movemento, . por exemplo, alguen pode estar interesado en apoio para a creacion de video danza. , etc.