Na Coruña Contas

 • lapequnhaobradeatocha

  Creo que amir ten razón en moitas cousas, aínda que parezca un pouco derrotista. O centro da Coruña e idóneo para o uso da bici ( é un istmo plano) pero noutras zonas non haberá tanta xente que se anime a trepar como para facer da bici un medio de transporte xeneralizado. Os exemplos europeos que poñedes caracterízanse por ser cidades chás e o certo é que en ningunha de elas chove tanto como en Coruña (podédelo comprobar en wikipedia). Esto de por sí non invalida a bici como medio de transporte, pois hai 230 días o ano que non chove, pero combinado co problema das pendientes conleva que en moitas zonas non poda implantarse (de momento) como alternativa xeneralizada. Penso que habería que poñer o carril bici nas zonas apropiadas, sempre primando ademáis a súa utilidade como transporte sobre a lúdica. Si se quere levar máis alá habería que apostar por bicicletas con pedaleo asistido como as de Madrid como seguinte paso de Bicicoruña. En todo caso, apoio esta proposta.

   • alex9900

    Lo que dices de las ciudades Europeas planas es un tópico ,que es totalmente falso,uno de los países que más se usa la bicicleta en el mundo es Suiza ,el país más montañoso del mundo,en España igual el país Vasco es la zona en la que más se usa la bicicleta como medio de transporte,en Estados Unidos San Francisco es la ciudad con mayor tradición en el uso de la bicicleta.Y podría seguir así mucho tiempo,no se pueden repetir tópicos absurdos sin pensar,cómo el de la lluvia,como si en Holanda no lloviese mas que aquí.

    Sen respostas