Na Coruña Contas

Enviar unha mensaxe privada

lapequnhaobradeatocha lapequnhaobradeatocha

Comentarios
Carril bici por TODA la ciudad.
Creo que amir ten razón en moitas cousas, aínda que parezca un pouco derrotista. O centro da Coruña e idóneo para o uso da bici ( é un istmo plano) pero noutras zonas non haberá tanta xente que se anime a trepar como para facer da bici un medio de transporte xeneralizado. Os exemplos europeos que poñedes caracterízanse por ser cidades chás e o certo é que en ningunha de elas chove tanto como en Coruña (podédelo comprobar en wikipedia). Esto de por sí non invalida a bici como medio de transporte, pois hai 230 días o ano que non chove, pero combinado co problema das pendientes conleva que en moitas zonas non poda implantarse (de momento) como alternativa xeneralizada. Penso que habería que poñer o carril bici nas zonas apropiadas, sempre primando ademáis a súa utilidade como transporte sobre a lúdica. Si se quere levar máis alá habería que apostar por bicicletas con pedaleo asistido como as de Madrid como seguinte paso de Bicicoruña. En todo caso, apoio esta proposta.