Na Coruña Contas

  • sagrey_2016

    Engadiria ainda algo mais fundamental para unha parte desde Barrio, na zona alta está un tramo da "corredoira" Castaño de Eiris que carece dos servicios mínimos.....non temos acceso a rede de alcantarillado, non temos acera e a diario pasan multitudes de persoas andando cara o hospital dende os aparcamentos, non temos posibilidades de acceder a fibra óptica, non temos posibilidades de optar ó gas natural, por ter, non temos nin posibilidades de acceder moitas veces ás nosas propias viviendas porque a xente aparca diante da porta, e si temos moita maleza e escombros e lixo na nosa corredoira, moitos postes con cables, pedras, e a pesar de construir casa novas e rehabilitar algunha, momento no que se podía dispor de algún metro mais expropiarle para ampliar o estrechamiento da rua non se fixo, non temos sumidoiros de pluviais, non temos servizo diario de recollida do lixo, non temos donde depositar os restos das nosas a podas, eso sí de vez en cuando visítannos as ratas......

    Sen respostas