Na Coruña Contas

Enviar unha mensaxe privada

sagrey_2016 sagrey_2016

Comentarios
Mellora de comunicacións e humanización do barrio de Eirís
Engadiria ainda algo mais fundamental para unha parte desde Barrio, na zona alta está un tramo da "corredoira" Castaño de Eiris que carece dos servicios mínimos.....non temos acceso a rede de alcantarillado, non temos acera e a diario pasan multitudes de persoas andando cara o hospital dende os aparcamentos, non temos posibilidades de acceder a fibra óptica, non temos posibilidades de optar ó gas natural, por ter, non temos nin posibilidades de acceder moitas veces ás nosas propias viviendas porque a xente aparca diante da porta, e si temos moita maleza e escombros e lixo na nosa corredoira, moitos postes con cables, pedras, e a pesar de construir casa novas e rehabilitar algunha, momento no que se podía dispor de algún metro mais expropiarle para ampliar o estrechamiento da rua non se fixo, non temos sumidoiros de pluviais, non temos servizo diario de recollida do lixo, non temos donde depositar os restos das nosas a podas, eso sí de vez en cuando visítannos as ratas......