Na Coruña Contas

Propostas de investimento con ámbito: Toda a cidade

Propostas de investimento non viables: Toda a cidade

Os investimentos deben cumprir unha serie de criterios (como a legalidade, a concrención, seren competencia do concello, non superaren o máximo do orzamento), para seren declaradas viables e chegaren até a votación final. Todos os investimentos que non cumpriren estes criterios son marcados como inviables e publicadas na seguinte relación, xunto co seu informe de inviabilidade.

Proxecto web «Lembranzas da Coruña»

25/04/2019  •  smlebo  •  Toda a cidade

«Lembranzas da Coruña», está inspirado nas webs «Memoria de Madrid» e «Recordos en Branco e Azul», e é un proxecto que consistiría na creación dunha web que achegase a historia da Coruña á cidade.

Nesta web facilitaríase o acceso a fondos históricos da cidade, en colaboración coas bibliotecas e arquivos municipais, e tamén podería vincularse directamente a outros proxectos, coma o de placas de rúas ou o de «Vivencias da Coruña».

Por outra banda, e seguindo o proxecto «Recordos en Branco e Azul», recibiríanse achegas documentais, fotográficas ou videográficas sobre a historia da cidade, que se clasificarían e organizarían para permitir o acceso a todo interesado e apaixoado pola nosa cidade.

Recorrido y horario del servicio actual de bus nocturno en A Coruña

Ampliación del servicio de bus nocturno (Búho)

21/05/2019  •  brunorcd  •  Toda a cidade

Actualmente, el bus nocturno (Búho) de A Coruña tan sólo circula las noches de los viernes, sábados y vísperas de festivo. En cuanto al recorrido, es demasiado extenso, por lo que si quieres ir de A a D, te obliga a dar un rodeo por B y por C, por lo que mucha gente acaba recurriendo a la única alternativa: el taxi o VTC.

Se propone la ampliación del servicio a todos los días de la semana, con la posibilidad de distribuir el recorrido en varias líneas nocturnas que ofrezcan un mejor servicio. Un ejemplo lo tenemos en los eventos especiales, como pueden ser las Fiestas de María Pita, donde se ponen en servicio nocturno numerosas líneas que dan servicio a la mayoría de barrios y son todo un éxito.. La demanda no es la misma, pero es un ejemplo donde apoyarse.

Instalación de mesas de pimpón en recintos cubertos

20/05/2019  •  tuchodefresa@gmail.com  •  Toda a cidade

Proponse a instalación de mesas de pimpón en recintos cubertos como centros cívicos, deportivos ou outros locais dispoñíbeis polo Concello, que reúnan as condicións precisas para o seu aproveitamento.

O pimpón é un deporte moi beneficioso para a saúde mental e física que se pode practicar a calquera idade, en calquera época do ano e en calquera estado de forma. Ten moito arraigo na Coruña, pero a súa práctica está restrinxida a clubes e sociedades que requiren afiliación e cota.

Ten certos requerimentos na instalación precisa para a súa práctica. Un certo espazo (8x5 m serían as dimensións ideais para cada mesa), iluminación suficiente e sen correntes de aire. As mesas exteriores, nun sitio como A Coruña, son infrautilizadas pola ausencia destas condicións.

Se esta proposta é aprobada, sería moi bo que houbese tamén plans de promoción social da utilización destas instalacións.

Accesibilidade no Castelo de San Antón

25/04/2019  •  luisabpara  •  Toda a cidade

Mellora da accesibilidade no Castelo de San Antón, creando un acceso que facilite a visita a personas con mobilidade reducida.

Facilidades para el reciclaje

07/05/2019  •  lorenaveira  •  Toda a cidade

Si hubiera más contenedores de recogida selectiva, los vecinos participaríamos más del proyecto. Si además de los de materia orgánica e inorgánica, tuviéramos también cómodos y cercanos a nuestras viviendas los de papel y vidrio, nos iríamos acostumbrando a usarlos a diario como parte de la rutina y no como un extra.

También sería conveniente que nos acostumbrásemos a ver por la ciudad, puntos de recogida de pilas, bombillas, tóner, cápsulas de café... el impacto visual que supondría esta medida podría contribuir a concienciarnos de cuánta basura estamos generando.

O Portiño

ARRANXO DO PAVIMENTO DO MIRADOIRO DO PORTIÑO

25/04/2019  •  A. Martínez  •  Toda a cidade

O actual adoquinado presenta grandes perdas de material, fochancas  e danos propios da falta de mantemento.  Proponse a reposición das zonas danadas.

Espacios MAKER en las bibliotecas municipales

20/05/2019  •  vecina  •  Toda a cidade

Dotar a las bibliotecas municipales (en aquellas que haya espacio suficiente) de espacios MAKER con mesas, sillas, colchonetas en el suelo, dispositivos electrónicos, herramientas variadas, impresora, escáner, microprocesadores, una máquina de coser, materiales de construcción, cartones, maderas de pequeño tamaño, etc. 

Se trata de crear espacios flexibles en los que los niños puedan crear, inventar, individualmente o de manera colectiva.

Estos espacios, por sus propias características tendrían que estar insonorizados al estar dentro de una biblioteca.

María Pita

COLOCACIÓN DUNHA PLACA CONMEMORATIVA OU MONUMENTO EN HONRA A INÉS DE BEN

25/04/2019  •  A. Martínez  •  Toda a cidade

Colocación dunha placa conmemorativa ou monumento en honra a Inés de Ben (e o resto de cidadáns da Coruña que a defenderon do ataque dos ingleses).Temos unha heroína local (María Pita), que levantou os ánimos e tivo un papel innegable na defensa e salvación da cidade, mais paréceme importante recoñecer a outras persoas que colaboraron nesta contenda e non obtiveron o recoñecemento merecido, como recolle o artigo enlazado.O investimento sería mínimo, unha placa ou escultura que permita recoñecer a estas persoas ás que a historia esqueceu ou non tratou como merecían.

Crear un carril bici e carril bus na rolda de Outeiro

25/04/2019  •  alex  •  Toda a cidade

Creación dun carril bici e un carril bus na rolda de Outeiro, esta rolda vertebra boa parte da cidade e non se atopa nada humanizada, creando un corredor máis rapido para o bus urbano / taxis e outro para os ciclistas, podese conseguir mover moita xente mediante medios de transporte alternativos. Este espazo pode tomarse das duas filas de aparcamento de ambos lados, o habitual nesta vía e que haxa dobres e triples filas, eliminando este aparcamento reducirase drasticamente o tráfico e mais persoas optarán por este mediios de transporte por ser mais rápidos e económicos. Por outra parte creo que debreía moita mais vexetación.

Reciclaxe de plásticos

25/04/2019  •  carlosfranco  •  Toda a cidade

Os plásticos están presentes en todalas cousas que nos rodean, e nos envoltorios dos nosos alimentos. Ainda así, non temos un plan de reciclaxe básico dende os fogares. Deberíamos poder separar o noso plástico na casa, e ter nos barrios depósitos específicos. Deste xeito, facilitamos a reciclaxe do plástico, e evitamos que chegue de maneira descontrolada á natureza.

A empresa de recollida podería conseguir un beneficio económico, xa que a materia prima xa está separada, e ademáis manteremos limpa a cidade e ó noso entorno.