Na Coruña Contas

Propostas de investimento con ámbito: Toda a cidade

Propostas de investimento non viables: Toda a cidade

Os investimentos deben cumprir unha serie de criterios (como a legalidade, a concrención, seren competencia do concello, non superaren o máximo do orzamento), para seren declaradas viables e chegaren até a votación final. Todos os investimentos que non cumpriren estes criterios son marcados como inviables e publicadas na seguinte relación, xunto co seu informe de inviabilidade.
Aquarium Finisterrae

MELLORA MUSEALIZACIÓN AQUARIUM FINISTERRAE

25/04/2019  •  A. Martínez  •  Toda a cidade

Algúns dos módulos deste museo científico da cidade continúan invariables dende a súa inauguración e nun estado de deterioro evidente. Proponse a renovación de parte dos mesmos para a posta en valor do museo, nunha rede de museos municipais que supuxo un referente a nivel estatal.

Erradicación e substitución de especies invasoras

30/04/2019  •  marina_5  •  Toda a cidade

Proponse a erradicación do carpobrotus edulis ou uña de gato e a súa substitución por exemplares de especies autóctonas como o brezo ou a armeria martítima (herba de namorar).

O avance do carpobrotus está a erradicar as especies autóctonas na fachada marítima da cidade, convertíndose xa nunha imaxe característica de determinadas zonas como o paseo do Portiño, o Aquarium Finisterrae ou a contorna da Torre de Hércules.

Proponse a plantación, no seu lugar, de especies autóctonas, moitas delas endémicas da nosa xeografía, en aras de protexer a nosa paisaxe, a nosa flora e a nosa fauna, que precisa das especies vexetais propias para obter acubillo e alimento.

CIRCUITO PERMANENTE DE ORIENTACIÓN

21/05/2019  •  Gallaecia Raid  •  Toda a cidade

En lugares urbanos y parques (Parque de la Torre, Ciudad Vieja, Bens, Santa Margarita, Zona Universitaria…) Colgando los mapas en la web del concello y permitiendo al mismo tiempo a los turistas conocer la ciudad. El coste es mínimo y facilita la práctica deportiva.

image.jpg

Sistema de vigilancia contra pintadas

25/04/2019  •  ramonparada  •  Toda a cidade

Uno de los grandes problemas de la ciudad son las pintadas, y por ello Coruña está entre las ciudades más sucias de España según estudio de la OCU.

Muchas de estas pintadas se producen de forma recurrente en los mismos lugares. Por ello se propone la instalación en estas zonas especialmente sensibles de dispositivos electrónicos que detectan cuando se realiza una pintada.

Puede conectarse a una alarma sonora para que espante al autor o una silenciosa que avise a la policía local para que se presente en el lugar. Rambién puede tomarse una foto o grabar unos minutos de video. Para los preocupados por la privacidad se puede hacer que se borren automaticamente al cabo de unas horas.

Hay varias soluciones tecnicas, creo el mejor sistema es uno que detecta el sonido de los sprays (aunque las hay más complejas que utilizan láseres o análisis de imágenes). Hay dispositovos desde 150 EUR . 

 

Aberracións hai así por toda a cidade.

Normalización das placas de rúas

09/05/2019  •  Iván Seoane  •  Toda a cidade

Hai que facer unha revisión de tódolos nomes das rúas da cidade e facer un inventario das que están castelanizadas e volvelas pór na nosa lingua.

É unha iniciativa que fixo o Ajuntament de València, normalizando tódolos nomes á súa lingua.

Eiquí temos que facer o propio e galeguizar tódolos nomes xa. E non falemos dos carteis de información dos coches pra indicar puntos importantes da cidade coma a "Casa das Ciencias", a información é pésima e desactualizada.

Coches_Antiguos.jpg

MUSEO AUTOMOCIÓN E HISTORIA

05/05/2019  •  JB  •  Toda a cidade

Se trata de retomar la construcción de este nuevo museo para gestionar la magnífica colección de  más de 350 vehículos antiguos, antigüedades y piezas históricas q posee la Fundación Jorge Jove, una de las mas importantes de Europa.

Según el proyecto museístico propuesto, de marcado carácter pedagógico, se articula en torno a múltiples componentes no solo de carácter expositivo, sino tambien de alcance cultural, formativo, social y educativo. Su objeto sería mostrar la historia de la automoción y la historia del siglo XX a través de sus grandes hitos históricos, culturales, económicos, tecnológicos y sociales.

Sería tremendamente beneficioso para la ciudad. Un museo más en la red de los museos científicos coruñeses.

Parada aparcamento disuasorio de Lonzas

Reforzo do parking disuasorio de Lonzas

01/05/2019  •  Anibal_exp  •  Toda a cidade

O parking disuasorio necesita ter unha marquesina de boa dimensión que acolla o futuro transito de persoas, indicadores de frecuencias, mapa de rutas, iluminación adecuada e por suposto lineas directas e outras con maiores frecuencias. Sen estas melloras o parkins seguirá a funcionar como aparcodoiro de barrio estando continuamente infrautilizado.

Desenvolvementos tecnolóxicos do concello con licenza libre

17/05/2019  •  Pablo Castro  •  Toda a cidade

Sería importante que tódolos desenvolvementos tecnolóxicos que o concello realice, quede recollido nos pregos de licitación que o seu código fonte é obrigatorio publicalo como software libre seguindo a lóxica de Diñeiro Público, Código Público e permitindo que calquera o poida reusar ou colaborar para melloralo así como dando maior transparencia sobre o que fan as aplicacións aos cidadáns.

Do mesmo xeito, a compra de tecnoloxía por parte do concello debese garantir tamén nos pregos que toda a tecnoloxía hardware adquirida funciona correctamente con software libre (por exemplo co sistema operativo GNU/Linux) e que as novas aplicacións software adquiridas ou implantadas no concello son software libre.

Máis información: https://publiccode.eu/es/

Medidas para favorecer la movilidad sostenible

29/04/2019  •  gara  •  Toda a cidade

Se propone crear más estaciones de bicicoruña a lo largo de la ciudad, así como ir incorporando progresivamente motor eléctrico a las bicicletas cada año, hasta alcanzar la totalidad dentro de 4 años.

Instalación de puntos de carga para vehículos eléctricos en zonas estratégicas, o adaptación e instalación de cargadores en zonas de farolas con báculo, tal y como se está haciendo en ciudades del norte de europa.

NOVA BIBLIOTECA/CENTRO CÍVICO NO 15007

21/05/2019  •  lrf  •  Toda a cidade

Adquisición da parcela entre as rúas Avenida de Arteixo e Pontedeume para a construcción dun novo edificio que albergue e agrupe os equipamentos do barrio.

Aforrando o alugueiro da Biblioteca da Sagrada Familia e ampliando e mellorando as instalacións existentes.