Na Coruña Contas

Propostas de investimento con ámbito: Toda a cidade

Propostas de investimento non viables: Toda a cidade

Os investimentos deben cumprir unha serie de criterios (como a legalidade, a concrención, seren competencia do concello, non superaren o máximo do orzamento), para seren declaradas viables e chegaren até a votación final. Todos os investimentos que non cumpriren estes criterios son marcados como inviables e publicadas na seguinte relación, xunto co seu informe de inviabilidade.

Renovación de luminarias

19/05/2019  •  AN15002  •  Toda a cidade

Propongo la renovación de las luminarias en ciertos puntos de la ciudad (pongo como ejemplo, calle Parque, Avenida de Hércules,..) y en todos aquellos tramos en donde las luminarias están obsoletas, tanto por nivel de iluminación como por el consumo de las mismas.

Malo será...

Recuperar o Carril Bus

17/05/2019  •  slamelov  •  Toda a cidade

O goberno do bipartito creou un carril bus que mellorou o funcionamento do bus urbano. Ademáis, servía tamén para bicis, motos e taxis. Negreira eliminou ese carril e a Marea non o recuperou, a pesar das súas promesas. O carril bus melloraría os tempos do transporte público e fomentaría o seu uso, é tamén un carril bici complementario e limita o espazo aos vehículos privados. Se non hai carril bus, os buses teñen que ir coresto do tráfico, o cal provoca que padeza os mesmos atascos e sexa máis complicado cumprir cos horarios e tempos.

Contenedores actuales

Renovación de los contenedores de la ciudad

21/05/2019  •  brunorcd  •  Toda a cidade

El estado de los contenedores de la ciudad es pésimo. Es necesaria la renovación de todos ellos por unos más modernos y con una mejor distribución.

E2B60E31-24E1-416E-856A-243E4CC6F713.jpeg

grupo de investigación en cultura

26/04/2019  •  javiermartin  •  Toda a cidade

Crear un grupo de investigación en cultura que analice, acompañe y sitúe comportamientos contemporáneos en las instituciones públicas con el fin de crear un horizonte de prácticas más interesante para todas. Trabajo sinérgico con el funcionariado del IMCE que capacite de cara a la transformación de las dinámicas culturales para que devengan participativas, situando la investigación, la creación en código abierto, la creación de conocimiento y las relaciones interinstitucionales en el foco. Nueva política también en Cultura.

Nuevas calderas polideportivos

25/04/2019  •  adriseijas13  •  Toda a cidade

Es una realidad que muchas de las calderas de los polideportivos municipales son viejas, y en algunos casos están más tiempo estropeadas que funcionando. Por eso es necesario un cambio en las calderas de los polideportivos, para que los niñ@s no tengan que ducharse en agua fría y lo puedan hacer en unas condiciones saludables y normales. 

CONTROL DE VELOCIDADE EN RONDAS

21/05/2019  •  lrf  •  Toda a cidade

Implementacións de medidas de control de velocidade nas Rondas de Nelle e Outeiro, especialmente en sentido baixada.

Instalación de señales informativas disuasorias para el botellón

08/05/2019  •  chu  •  Toda a cidade

Se trata de una iniciativa que se ha llevado a cabo recientemente en las playas de Palma. Instalar en las zonas de la ciudad donde se reunen para hacer botellón señales grandes con información que contenga datos sobre tasas de alcoholismo, perjuicios del alcohol sobre la salud, ordenanzas sancionadoras, importe de las multas, etc...

santamargarita-puentes.jpg

Gran Parque Central: Parque Santa Margarita + Los Puentes + otros (por fases)

29/04/2019  •  unvecino  •  Toda a cidade

Existen dos grandes zonas verdes en la ciudad inconexas entre ellas pese a encontrarse a unos metros una de la otra. Parque de Santa Margarita y de los Puentes.  Se propone explorar soluciones que permitan crear un tránsito amable entre uno y otro parque para personas y bicis y crear un gran parque. Posibles ideas: pacificación/priorización paso de personas/bicis sobre coches en tramo a conectar en superficie en Avda Finisterre; conexión soterrada parte trasera edificio paseo de los puentes 1 a entrada parque por avda finisterre;  pasarela que conecte parte superior sta margarita y superior parque de los puentes (aumentar accesibilidad al parque),...

A futuro conexiones mediante corredores verdes con zona Iglesia Franciscano, Observatorio, Paseo Marítimo y Jardínes de Mendez Nuñez.  

 

 

Proxecto web «Lembranzas da Coruña»

25/04/2019  •  smlebo  •  Toda a cidade

«Lembranzas da Coruña», está inspirado nas webs «Memoria de Madrid» e «Recordos en Branco e Azul», e é un proxecto que consistiría na creación dunha web que achegase a historia da Coruña á cidade.

Nesta web facilitaríase o acceso a fondos históricos da cidade, en colaboración coas bibliotecas e arquivos municipais, e tamén podería vincularse directamente a outros proxectos, coma o de placas de rúas ou o de «Vivencias da Coruña».

Por outra banda, e seguindo o proxecto «Recordos en Branco e Azul», recibiríanse achegas documentais, fotográficas ou videográficas sobre a historia da cidade, que se clasificarían e organizarían para permitir o acceso a todo interesado e apaixoado pola nosa cidade.

Mejorar comunicación de autobus con pocomaco

29/04/2019  •  borja.hermo  •  Toda a cidade

Ahora mismo, si quieres ir a pocomaco, dependiendo de donde vivas, puedes tardar una hora en bus o 10 minutos en coche. Yo actualmente solo conozco la linea 21 para ir. Propongo más lineas (por ejemplo una entre polígonos) y así intentar usar menos el coche.