Na Coruña Contas

Propostas de investimento con ámbito: Distrito 5

Propostas de investimento non viables: Distrito 5

Os investimentos deben cumprir unha serie de criterios (como a legalidade, a concrención, seren competencia do concello, non superaren o máximo do orzamento), para seren declaradas viables e chegaren até a votación final. Todos os investimentos que non cumpriren estes criterios son marcados como inviables e publicadas na seguinte relación, xunto co seu informe de inviabilidade.
1017px-Gato_callejero_en_Madrid_06.jpg

Campaña castracion e observatorio de fauna "silvestre"!

10/05/2018  •  carmenni  •  Distrito 5

Na zona de San Vicente Elviña existen varias zonas con colonias de gatos abandonados. Os veciños fan o que poden por humanidade e sensibilidade pero e necesario campañas de castracion polo seu ben e polo dos veciños que estan sobrepasados. Asimesmo poderianse utilizar estas colonias debidamente mantidas (con casetas de refuxio e alimentacion) como observatorios de fauna animal da nosa cidade para diversos colectivos (nenos,maiores,persoas con diversidade funcional...). Desta maneira estariamos creando unha conciencia sobre a tenencia de animais de compañia e as consecuencias do seu abandono.

Instalación de bandas sonoras no campus universitario e na rúa Canedo

01/05/2018  •  antoniogj  •  Distrito 5

Polas características da estrada intercampus, que conecta os dous campus da Coruña (e onde houbo xa accidentes), sería interesante a instalación de bandas sonoras para prevenir velocidades excesivas. O límite de velocidade é de 30 km/h. Sen embargo, nin os coches nin os autobuses urbanos o respetan, xerando situacións de perigo para outros coches e mesmo para os viandantes. A misma situación dase na rúa O Canedo, na que, sendo de sentido único e cunha gran baixada, os coches adoitan baixala a unha velocidade as veces fóra do normal.

Reparacion de la acera del campus de elviña a la altura de la FIC

04/05/2018  •  Usuario/a borrado/a  •  Distrito 5

Reparar la acera en el campus de elviña.

concretamente la acera que recorre desde la facultad de informatia hasta la facultad de caminos.

en las baldosas hay muchos baches y algunas sueltas, las cuales en dias de lluvia, si las pisas, salpican y te mojan los pantalones.

 

Instalación de bandas sonoras no campus universitario e na rúa Canedo

09/05/2018  •  antoniogj  •  Distrito 5

Propoño a instalación de bandas sonoras para disuadir e moderar a velocidade á que baixan coches e autobuses pola vía Intercampus que conecta o Campus de Elviña e o Campus da Zapateira, na que o límite está establecido a 30 kilómetros por hora pero que ninguén cumpre, xerando situacións de peligro e accidentes que xa tiveron lugar. O mesmo ocorre na rúa O Canedo, perpendicular á vía Intercampus e na que dase o mesmo problema pola pronunciada costa abaixo que hai. Actualmente hai unha banda sonora abaixo, pero eso non impide que os coches acaden unha velocidade desmesurada ás veces.

Escaleiras de acceso á praza Emilio Jaspe Deza, en Elviña

Mellora de accesibilidade á Praza Emilio Jaspe Deza

14/05/2018  •  Rexumeir@s  •  Distrito 5

A diferenza de cota entre a rúa e o espazo público que forman as prazas de Emilio Jaspe e a que está situada na rúa Rebandas provocan que haxa puntos con problemas de accesibilidade.

A nosa proposta é mellorar a accesibilidade coa colocación dunha varanda nas escaleiras que baixan da  rúa Rebandas á praza, acondicionar a rampla que une Antonio Insua Rivas coa praza Emilio Jaspe Deza e eliminar os chanzos de madeira en medio da praza que dificultan o acceso.

Instalación de carril bici desde a Zapateira ao campus

13/05/2018  •  henrique  •  Distrito 5

A avenida de Nova Iorque ten zonas limitadas a 80. A instalación dun carril bici aumentaría a seguridade dos desprazamentos en bicicleta ao campus.

Bolardos na acera na avenida Nova York nas inmediacions do colexio Xesuitinas

04/05/2018  •  herculineo  •  Distrito 5

Os pais dos nenos que van a recoller os seus fillos a este colexio provocan atascos kilometricos. Aparcan os seus coches encima da acera de manera ilegal, entorpecendo a circulacion de coches e peatons. As aceras son para camiñar e as carreteras para circular, non para aparcar.

Creación dun espazo de encontro veciñal en Castro

14/05/2018  •  Rexumeir@s  •  Distrito 5

Propoñemos acondicionar as instalacións da antiga fábrica da Catisa (hoxe de titularidade municipal) como un espazo vivo onde se localicen iniciativas colectivas.

As instalacións sitúanse no Camiño do Lagar e contan cun edificio e unha praza. A proposta consiste en acondicionar o edificio para acoller diferentes colectivos e habilitar un espazo onde se poidan facer xuntanzas, exposicións, obradoiros, en definitiva, o que se propón é a creación dun lugar de encontro.

A praza xa conta con bancos e mesas, o que é perfecto para funcionar como espazo de descanso e ocio.

A proposta implica un investimento pequeno que supón unha moi boa oportunidade para dinamizar un espazo de encontro comunitario.