Na Coruña Contas

Propostas de investimento con ámbito: Distrito 2

Propostas de investimento non viables: Distrito 2

Os investimentos deben cumprir unha serie de criterios (como a legalidade, a concrención, seren competencia do concello, non superaren o máximo do orzamento), para seren declaradas viables e chegaren até a votación final. Todos os investimentos que non cumpriren estes criterios son marcados como inviables e publicadas na seguinte relación, xunto co seu informe de inviabilidade.

Arreglo aparcadoiro Ágora

13/05/2018  •  rosa_lia  •  Distrito 2

O aparcadoiro situado en fronte do Centro Ágora, na Gramela, precisa dunha urxente e fonda reparación, posto que non cumpre as condicións mínimas: fochancas, lameiras, po nas secas que emporca o barrio, depósito de coches abandonados, etc. 

A actuación que se propón implicaría o asfaltado, canalización de augas, marcado das prazas de aparcamento, sinalización e instalación de papeleiras.

accesosCarmenCervigon.jpg

Accesos EIM Carmen Cervigón

14/05/2018  •  pepinha  •  Distrito 2

O acceso á guardería Carmen Cervigón así como á residencia de ancianos anexa faise por ronda de outeiro, onde o tráfico é moi rápido e con varios carriles. Propoño unha pacificación deste tramo mediante bandas rugosas e avisos de centro escolar ou outras medidas, para securizar este entorno, xa que prácticamente ningún coche respeta a velocidade marcada para cidade de 50km/hora, e aliminar o semáforo ámbar para os coches que se incorporan da Estrada dos Fortes, xa que resulta moi perigoso e non respetan o paso de peóns

Creación dun circuito de cross e BTT en Penamoa

18/04/2018  •  AnibalR  •  Distrito 2

O lugar do extinto poboado chabolista de Penamoa xa está libre da lacra da droga, e nada mellor que aproveitar os miles de metros cadrados existentes e axeitalos para a práctica deportiva do BTT ou probas atléticas de cross: deporte, saúde, medioambiente nun entorno paradisíaco.

Labirinto de San Pedro

ARRANXO DO LABIRINTO VEXETAL DE SAN PEDRO

03/05/2018  •  A. Martínez  •  Distrito 2

O labirinto vexetal do Monte de San Pedro atópase nun estado lamentable. Os percorridos orixinais foron alterados, os arbustos secaron en partes do percorrido e incluso o pavimento presenta fochancas e desperfectos que dan moi mala imaxe da instalación.

Proponse a replantación de zonas danadas, así como a implantación de barreiras que impidan danos na vexetación polo paso por zonas non habilitadas, así como arranxo das fochancas.

ESTRADA_DE_O_PORTIÑO.jpg

ADECUACIÓN DUNHA MARXE DA ESTRADA DO PORTIÑO CON BEIRARRÚA E CARRIL-BICI .

09/05/2018  •  Vismeiro  •  Distrito 2

A estrada do Portiño que comunica a rotonda de Catro Ventos en San Pedro de Visma con O Portiño carece de beirarrúas na meirande parte do seu percorrido e tampouco conta con iluminación. Cada vez máis xente utiliza esta estrada para acceder á zona do Portiño e ao paseo marítimo e tamén ao acceso do parque de Bens e á depuradora. Os peóns e sobre todo a xente que practica deporte teñen que circular pola cuneta co risco que eso supón, cando se fai de noite a visibilidade e nula porque carece de luminarias.

Propoño a adecuación dunha marxe desta estrada, facendo unha beirarrúa, creando un carril bici que dé continuidade ao existente no paseo marítimo e dotandóo de farolas que permitan o seu uso cando non hai luz.

paso1.jpg

Escalera o rampa frente a las paradas de autobuses de Emilio González López 54

26/04/2018  •  idlc  •  Distrito 2

Frente a las paradas de buses de Emilio González López 54 y Os Rosales/cruce San Pedro de Visma hay un paso de peatones para cruzar al otro lado de la calle Emilio González López que no tiene continuidad. Para poder cruzar hacia/desde la parada por el paso de peatones hay que atravesar por la mediana ajardinada, lo que es muy incómodo al no estar asfaltado. Sugiero que se ponga una rampa o escaleras para poder cruzar más cómodamente, dando más uso a ese paso de peatones. Es el único paso de peatones de toda la calle que no tiene escaleras o rampa para cruzar cómodamente al otro lado.

Elevar pasos de peatones en Los Rosales

22/04/2018  •  pablosancheeez_  •  Distrito 2

Mi propuesta consiste en elevar los pasos de peatones en la calle Manuel Azaña y en Emilio González López (en la acera de los números pares) para que los vehículos respeten la zona 30 y sea más seguro para los peatones transitar por el barrio. En total, 33 pasos de peatones elevados para humanizar más el barrio. 

Semáforos en el cruce calle Castelao con Carretera Fuertes

22/04/2018  •  pablosancheeez_  •  Distrito 2

Propongo la instalación de un cruce con semáforos en este cruce debido al gran tráfico de vehículos y peatones que lo utilizan, por la proximidad de dos colegios y un centro de salud.

 

Parque de bens

25/04/2018  •  vales  •  Distrito 2

Ampliar el parque de bens en los terrenos situados entre el mismo parque  y a estrada do portiño, asi como la plantacion de arboles autoctonos en el parque, que hay bastante espacio

ASFALTADO DIANTE DOS Nº,8A,17,50 NO LUGAR DE PENAMOA

14/05/2018  •  jesuscalvo  •  Distrito 2

Camiño de terra para acceder os nº 8A ,17,50 , no lugar de PENAMOA.