Na Coruña Contas

Propostas de investimento con ámbito: Toda a cidade

Propostas de investimento non viables: Toda a cidade

Os investimentos deben cumprir unha serie de criterios (como a legalidade, a concrención, seren competencia do concello, non superaren o máximo do orzamento), para seren declaradas viables e chegaren até a votación final. Todos os investimentos que non cumpriren estes criterios son marcados como inviables e publicadas na seguinte relación, xunto co seu informe de inviabilidade.

industria municipal

08/05/2018  •  jafrecarey  •  Toda a cidade

mi propuesta consiste en que el ayuntamiente cree una industria de bienes o servicios facturables, y que emplee a parados de larga duración durante períodos de un año. Incluso podría ser rentable, ya que los coruñeses podrían solidarizarse con el plan. Dicho así a grandes rasgos. gracias. un saludo.

conectar carril bici Marineda City con carril bici de la Universidad

12/05/2018  •  gmiragaya  •  Toda a cidade

Conectar el futuro carril bici con el carril de la universidad para tener una comunicación en bici desde el centro hasta Marineda City

Rede de colectores recollida tapóns

19/04/2018  •  anxo_gz  •  Toda a cidade

A instalación dunha rede de colectores para a recollida de tapóns solidarios, que os ingresos da entrega de eses tapóns a xestionase unha fundación pública como a de Emalcsa ou ben algunha Ong, para axudar a causas solidarias que o soliciten.

Calle Larios en Málaga

Peatonalización (o semi) de Calle San Andrés

21/04/2018  •  Hectorpombo  •  Toda a cidade

Las ciudades del mundo apuestan por la peatonalización. Ejemplos lo avalan: Larios en Málaga, Fuencarral en Madrid, Príncipe en Vigo... todas con éxito dónde se ha visto crecer el comercio y un aumento de turismo, sinergias con mercados, hostelería... Recuperemos esta calle en actual decadencia, con aceras minúsculas, degradada en pleno centro... Necesitamos más zonas de esparcimiento para mayores y pequeños donde no estemos pendiente de los coches.

  1. Mejora de calidad de vida: sin niveles altos de contaminación y ruídos para los habitantes del centro. Se llenaría de árboles, bancos o fuentes, mejorando la trama urbana.
  2. La zona gana atractivo: más turismo, es un punto de encuentro así que mejora la economía del lugar peatonalizado.
  3. Mejora del comercio tradicional: el comercio de centro no se perdería ya que a sus clientes potenciales les gustaría ESTAR y PASEAR por la zona.

Farolas solares

26/04/2018  •  esteban  •  Toda a cidade

Poner en zonas determinadas como parques o plazas, farolas con panales solares

Meacans

18/04/2018  •  Javier Hermida  •  Toda a cidade

Meadoiros de cans nas aceras e parques.

Cuadriculas de un metro por un metro aproximadamente cun elemento vertical tipo pao de madeira (imitación árbore) no que os cans fagan as súas necesidades. No caso de defecacións os seus propietarios estarán na obriga de recollelas.

Cando os propietarios dos cans teñanos adestrados evitaremos que fagan as suas necesidades en calquer lugar que ainda que o limpen sempre queda manchado.

PROGRAMA ELIMINACIÓN VIOLENCIA XÉNERO DAS FESTAS "Non bailamos soas..."

14/05/2018  •  observatorioigualdade  •  Toda a cidade

Programa de eliminación de violencia machista das festas "Non bailamos soas" ten 3 fases: 1) Difusión do programa promovendo unas festas sen violencia de xénero. En meios de comunicación, entidades feministas, veciñais, culturais, equiamentos municipais.2) Promoción da campaña naquel barrio donde se vaian a desenvolver as festas. A través dos meios de comunicación,locales comerciais e hosteleros do barrio.. 3) Os días dos eventos festivos situarase unha carpa informativa, visibel, donde as mulleres acudan si teñen calquera problema ou situación de tensión. Pódense repartir folletos informativos da campaña.Os días de festa haberá 2 mulleres (voluntariado, persoal, policías locais formadas..) para acompañar a aquelas que así o demanden. O efecto disuasorio da información previa e a presenza dun dispositivo específico, pode axudar a desactivar comportamentos violentos ou de acoso 

Instalación de contenedores de reciclaje de plástico y latas

18/04/2018  •  srdavila  •  Toda a cidade

Instalación de contenedores de recogida selectiva de plástico y de latas en toda la ciudad, a fin de poder aumentar la recogida selectiva y el reciclaje de estos envases.

NOVA ORDENANZA PARA A PROTECCION E TENZA DE ANIMAIS

14/05/2018  •  patricia.s.c.  •  Toda a cidade

Debería de VIXIARSE de maneira real e efectiva o cumprimento da ordenanza municipal para a protección e tenencia de animais e IMPOÑERSE dunha vez por todas SANCIÓNS aos donos dos cans que incumplen tal ordenanza. Fai falla só darse un paseo por moitas das rúas da cidade (e incluso por algunhas zonas verdes) para ver excrementos de animais non recollidos, ouriños nos portais dos edificios e nas entradas dos comercios, cans soltos que ouriñan nos xogos de nenos nos parques infantís, cans bebendo en fontes públicas (que son izados polos propios donos), cans soltos onde está prohibido, etc.

Observacións : Noutras cidades usan análisis de ADN dos excrementos para sancionar aos donos (a pagar polo dono infractor).

Razóns para establecer unha solución urxente : É un tema de saúde pública, civismo, convivencia e respeto dos veciños e as normas establecidas.

1.jpg

Implantación de un sistema de identificación genética de excrementos caninos

19/04/2018  •  ctp  •  Toda a cidade

Ante el eterno problema que padecemos los ciudadanos con los excrementos caninos no recogidos por sus dueños, que no parece haberse visto reducido en demasía con la aplicación de sanciones, se plantea implantar un nuevo sistema, que ya se usa en diversos ayuntamientos españoles y extranjeros.

El sistema consistiría en la identificación mediante ADN de los excrementos no recogidos, para posteriormente sancionar a los dueños de los perros identificados (se adjunta como imagen una pequeña propuesta de lo que podría ser el procedimiento a seguir).

Esta medida no tendría afán recaudatorio sino disuasorio para conseguir que a la larga se reduzca al mínimo las molestias de los ciudadanos por este motivo. Incluso lo recaudado por este motivo (una vez descontados los costes asociados al servicio) se podría invertir en la creación de parques de esparcimiento para perros u otras medidas relacionadas.