Na Coruña Contas

Propostas de investimento con ámbito: Toda a cidade

Propostas de investimento non viables: Toda a cidade

Os investimentos deben cumprir unha serie de criterios (como a legalidade, a concrención, seren competencia do concello, non superaren o máximo do orzamento), para seren declaradas viables e chegaren até a votación final. Todos os investimentos que non cumpriren estes criterios son marcados como inviables e publicadas na seguinte relación, xunto co seu informe de inviabilidade.

Bolsa de recursos municipales para eventos infantiles

07/05/2018  •  vecina  •  Toda a cidade

Propuesta para que el Ayuntamiento compre, y ponga a disposición de las familias de la ciudad, recursos y material para ayuda a la organización de eventos infantiles, cumpleaños, etc. Por ejemplo: 4 carpas grandes, 30 taburetes pequeños y 5 mesas de colores, de plástico u otro material homologado para uso infantil, 4 camas elásticas de saltar, 4 equipos de karaoke, 4 teatros de guiñoles y marionetas, 6 pizarras grandes para dibujar y 8 tiendas o casitas de tela.

Estos recursos podrían ser utilizados gratuitamente por las familias que lo solicitasen, previa solicitud y según unas condiciones de préstamo específicas que se establecerían.

Letrero A Coruña

08/05/2018  •  ivnvb  •  Toda a cidade

Propongo convocar un concurso con ideas de artistas locales para crear una escultura en la explanada frente a las galerías de la marina con el nombre de nuestra ciudad. Sin lugar a dudas las galerías de la marina son una de las imágenes más representativas de nuestra ciudad, y la ubicación de este cartel haría que numerosos cruceristas y demás turistas se fotografiaran frente a ellas con las galerías de fondo. Esa imagen sería compartida por numerosos turistas en sus redes sociales haciendo una promoción gratuita de nuestra ciudad. Esta iniciativa ha tenido éxito en numerosas ciudades, como por ejemplo Amsterdam con su ya mítico I AMSTERDAM frente al Rijksmuseum.

arbores

18/04/2018  •  lolitabf  •  Toda a cidade

facer mais zonas verdes, parques e prantar arbores en toda a cidade.

Carril bici utilizando carriles con poco uso.

19/04/2018  •  pablofl@gmail.com  •  Toda a cidade

Creación de una red de carriles bici por toda la ciudad, utilizando carriles en aquellas calles con poco uso, por ejemplo en los cantones.

 

Muros alegres

02/05/2018  •  o-fox  •  Toda a cidade

Crear as ferramentas necesarias para regular a posibilidade de que os muros baleiros da cidade pasen a formar parte dunha bolsa para poñer a disposición de artistas urbáns que lles den vida a través de graffittis ou expresións artísticas controladas.

Evitar a aparición das pintadas antiestéticas tipo firmas e permitir a aparición de murais artísticos impactantes que inspiren alegría e mensaxes optimistas. Unha cidade máis artística e menos fachadas de ladrillo e muros de solares desanxelados. Poden ser cesións públicas e privadas.

Untitled-1.jpg

Acubillo: APP para fomentar o acollemento e a adopción animal

18/04/2018  •  Libera!  •  Toda a cidade

A Lei 4/2017 de Benestar Animal de Galicia crea a figura das 'casas de acollida', un modelo de axuda para os animais que foron abandonados ou maltratados que deixa o seu desenrolo posterior nos concellos, como o caso da Coruña.  

Esta aplicación móbil permitirá crear unha rede solidaria de fogares que se fagan cargo da acollida temporal de animais que foran recollidos polo Centro Municipal de Protección Animal de Bens, e posibilitar a súa evolución e mesmo adopción, evitando a súa estancia nun frío canil, e contribuindo a baleirar estas instalacións para ofrecer a mellor oportunidade para os cans e gatos que non tiveron a mínima oportunidade dunha vida digna.

'Acubillo' tamén é unha aposta polas políticas activas de protección dos animais e fomento da convivencia, complementando coas campañas ou iniciativas de sensibilización, e facilitando a implicación da veciñanza.

Interior da DOMUS

MELLORA MUSEALIZACIÓN DOMUS

03/05/2018  •  A. Martínez  •  Toda a cidade

Algúns dos módulos deste museo científico da cidade continúan invariables dende a súa inauguración e nun estado de deterioro evidente. Proponse a renovación de parte dos mesmos para a posta en valor do museo, nunha rede de museos municipais que supuxo un referente a nivel estatal.

Tamén considero interesante o cambio de Casa do home a Casa da humanidade (mantendo o termo DOMUS)

Habilitación de pistas de patinaje de uso libre

12/05/2018  •  almu_mjmax@hotmail.com  •  Toda a cidade

Propongo la habilitación de pistas de patinaje de uso libre en espacios cubiertos que actualmente no se están utilizando para otros usos, como por ejemplo, la parte de arriba de los andenes de la estación de autobuses. Son zonas llanas y cubiertas, en las que con una pequeña inversión, se podría practicar patinaje de manera libre, o asignando horarios a clubes.

PACIFICACIÓN DO TRÁFICO NAS VÍAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL

14/05/2018  •  luis2castros  •  Toda a cidade

Resinalización dos límites de velocidade en todas as vías urbanas reducindo a 50km/h nas principais vías e a 30 km/h nas rúas interiores dos barrios.

En liña co recollido no plan municipal contra o ruido establecer medidas para garantir efectivamente que isto se cumpla: Controis de velocidade, badéns en pasos de peóns, etc.

Priorizar nas vías que entroncan coa avenida da Vedra.

Central eléctrica de enerxía renovable

22/04/2018  •  slamelov  •  Toda a cidade

O concello podería instalar algunha minicentral eólica ou solar para proporcionar enerxía limpa para o alumeado público ou calquera outra necesidade. Nesta cidade hai vento abondo, e tamén hai sol, e temos algúns lugares onde poder instalar algún xenerador eólico. Deste xeito poderiamos reducir o consumo eléctrico de combustibles fósiles e comenzar a tomar medidas para paliar, algo, o cambio climático.