A Porta Aberta

tuchodefresa@gmail.com tuchodefresa@gmail.com

Propostas de orzamentos participativos Accións
Instalación de mesas de pimpón en recintos cubertos
Retirada de beirarrúas e hibridación de rúas Cordelería e Orzán