Na Coruña Contas

  • nacho1100

    Ainda que estou sempre a favor de aumentar oas zonas verdes, considero que precisamente nesta ubicacion non é preciso debido a proximidade do parque de casablanaca que é unha zona verde con arbores novas. ademias o forte vento de zona, disipa moito a acumulacion de gases. . Penso que sria mellor plantar arbores ou vexetacion noutras zonas.

    Sen respostas