A Porta Aberta

magarees magarees

Comentarios
Reparquea Coruña. Natureza e xogo libre nas prazas da cidade
Sí, esas oito medidas son parte dun proxecto máis extenso que tamén aspira a ir tecendo espacios interxeneracionais. Pensamo que unha boa forma de acadalo e comenzar por algunhas prazas e parques da cidade nas que se propicie o fin de áreas específicas e se potencie a inclusión de elementos que sirvan a xente de todalas idades. Un tronco por exemplo, vale para que os cativos xoguen, os mozos fagan parkour e os maiores exercicios máis suaves.
Reparquea Coruña. Natureza e xogo libre nas prazas da cidade
Gracias. En realidad es una propuesta grupal, que hemos trabajado a lo largo del año y creemos que es muy necesaria (aunque estamos leyendo otras muy interesantes).
Reparquea Coruña. Natureza e xogo libre nas prazas da cidade
Grazas. No seu momento o documento máis extenso que figura no enlace xa foi presentado o Concello. A ver si por esta ou por outra vía logramos que bote a andar a lo menos nalgunhas prazas.
Reparquea Coruña. Natureza e xogo libre nas prazas da cidade
Grazas. :)
Bicicoruña. Inclusión de bicicletas para nenos
Precisamente, las familias con niños estamos abocados a coger el coche o el bus en distancias largas cuando perfectamente podríamos usar este medio de transporte público. La restricción a ciudadanos mayores de 14 años y sin niños resulta discriminatoria. Bicicoruña resultará inoperante mientras no lo puedan usar los ciudadanos en todo momento. Un niño de 8 años puede perfectamente recorrer la ciudad en bici.