Na Coruña Contas

Volver ás votacións

Concurso de Ideas para o Porto - votación e debate

Vota as propostas seleccionadas polo xurado do Concurso de Ideas do Porto.

Podes consultar aquí a información de cada proxecto no apartado de información, así como acceder á comunidade de debate de cada un deles.

A. Integración urbana: Que proxecto propón unha relación máis acertada entre o porto e a cidade?

Resposta máis votada: PORSUPORTO NÓSFÍOS GROWING TOGETHER PORTO METROPOLITANO CIUDAD PUERTO
237 (32.16%) 97 (13.16%) 215 (29.17%) 134 (18.18%) 54 (7.33%)

B. Mobilidade: Tendo en conta as necesidades de mobilidade e accesibilidade que ten a cidade, que proxecto prefires?

PORSUPORTO NÓSFÍOS GROWING TOGETHER Resposta máis votada: PORTO METROPOLITANO CIUDAD PUERTO
165 (22.36%) 104 (14.09%) 182 (24.66%) 258 (34.96%) 29 (3.93%)

C. Sustentabilidade: Elixe o proxecto que consideras máis comprometido coa loita contra o cambio climático.

Resposta máis votada: PORSUPORTO NÓSFÍOS GROWING TOGETHER PORTO METROPOLITANO CIUDAD PUERTO
232 (31.56%) 90 (12.24%) 194 (26.39%) 168 (22.86%) 51 (6.94%)

D. Modelo económico: Que proposta é máis útil para crear riqueza e emprego na cidade cun modelo innovador e sostible?

Resposta máis votada: PORSUPORTO NÓSFÍOS GROWING TOGETHER PORTO METROPOLITANO CIUDAD PUERTO
206 (28.22%) 117 (16.03%) 200 (27.4%) 156 (21.37%) 51 (6.99%)

E. Participación: Cal outorga máis protagonismo á participación da cidadanía no proceso de transformación do porto?

Resposta máis votada: PORSUPORTO NÓSFÍOS GROWING TOGETHER PORTO METROPOLITANO CIUDAD PUERTO
259 (35.43%) 95 (13.0%) 193 (26.4%) 130 (17.78%) 54 (7.39%)