Na Coruña Contas

Non hai votacións abertas.

Axuda sobre as votacións

As votacións da cidadanía son un proceso participativo polo cal os veciños con dereito a voto poden tomar decisións dun modo directo