Na Coruña Contas

  • jmbello

    A creación dun gran parque público en torno ao xacemento arqueolóxico é o obxecto do Proxecto Artabria, que conta cun Plan Director elabourado en colaboración coa Universidade de Santiago, un Plan de Musealización elabourado en colaboración co Departamento de Didáctica de Ciencias Sociais da Universidade de Barcelona, un Plan Especial de Protección elabourado pola Concellería de Urbanismo e un proxecto de intervencións, o chamado Castro de Elviña-Horizonte 2012, aprobado polo Concello, a Xunta de Galicia, o Ministerio de Cultura e a Comisión Interministerial do 1%, e fortemente financiado por esta Comisión a través do Ministerio de Fomento. Este proxecto leva inxustificadamente paralizado desde 2013, cando o Concello tivo que retirar a licitación pública por uns peculiares "erros administrativos". Hai planes e cartos e non ten senso gastar o doble. É cuestión de vontade política, seriedade profesional e legalidade.

    Sen respostas