Na Coruña Contas

  • bebetoficaprasempre

    Totalmente de acordo, ademáis, cumple ter un campo de herba natural dentro da cidade...neste intre non temos ningún exceptuando Riazor. Se un clube da cidade ou de fora dela quixese adestrar ou xogar, tanto a Rugby coma Fútbol, non podería facelo máis que na Grela. A Cidade Deportiva da Torre xa está dotada con campos artificiáis, pero carece d un verdadeiro terreo de xogo oficial.

    Sen respostas