Na Coruña Contas

  • psanxiao

    Cando se fixo a análise non existía aínda o novo parque ao lado do Eroski. Ahora parece unha moi boa opción, incluso podería ata funcionar como mini aparcodoiro disuasorio tendo a estación de bicis, xa que o bus dende Eirís non é unha boa opción agora mesmo. Outra cousa xa é subir de novo ata Eirís na bici...

    Sen respostas