A Porta Aberta

psanxiao psanxiao

Comentarios
Piloto de migración a Software Libre
Segundo o que pon no Informe de custo respecto do informe técnico, non se respetou a miña proposta. O que eu propoñía era un piloto de migración dos postos de funcionarios públicos, para levar a cabo unha posterior migración da administración no seu conxunto. A idea do piloto é identificar diferentes roles de usuarios dentro dos postos informáticos de funcionario e tamén identificar problemas derivados da migración. No seu informe técnico fálase de migrar os postos de uso público (biblioteca ou centro cívico). Estos non son postos de funcionario e pola súa natureza é imposible identificar roles de usuario. Se se queren migrar os postos de uso público xa hai un proxecto denominado Rede CeMIT, da Xunta de Galicia con case 100 aulas repartidas por toda Galicia nas que todos os equipos teñen o escritorio 100% con software libre. Pero como digo esta non era a idea da proposta, senón facer un piloto de migración do posto de funcionario.
Piloto de migración a Software Libre
Siguiendo ese razonamiento igual la gran mayoría de propuestas se tendrían que caer porque podrían encajar con las 99 propuestas de programa de gobierno. Carriles bici, accesibilidad, regeneración urbana, movilidad, cualquier iniciativa en ese sentido y muchas más cosas serían exigibles también. No sé, yo prefiero que se adquiera el compromiso de forma fehaciente a través de los presupuestos ya que hay esta oportunidad, que creer en la obligación moral que supone un programa electoral.
Piloto de migración a Software Libre
Como pongo en la propia propuesta el programa de gobierno decía: "Auditoría do software e implantación progresiva de software libre", eso se puede interpretar de muchas maneras y puede implicar una migración o no. Como no sé exactamente lo que implica y no sé si se va a llevar a cabo o no por eso lo propongo.
Migración a software libre dos equipos informáticos municipais
Xa estaba feita unha proposta similar (https://aportaaberta.coruna.es/participatory_budget/investment_projects/156). O aforro de licenzas é importante pero o software libre é moito máis que iso, aquí trato de explícalo algo mellor (http://psanxiao.com/Propuesta-migracion_software-libre-ayuntamiento-corunha).
Piloto de migración a Software Libre
Algunhas ideas máis: http://psanxiao.com/Propuesta-migracion_software-libre-ayuntamiento-corunha
Solucionar a inseguridade na rúa Perpendicular Avenida Monelos (Eirís)
Totalmente de acordo, dende o CHUAC hai moitas alternativas de saída que non se coñecen tanto, ademais para saír cara Monelos, a avenida da Madosa é moito máis cómoda.
Instalación base bicicoruña en parque de Eiris
Cando se fixo a análise non existía aínda o novo parque ao lado do Eroski. Ahora parece unha moi boa opción, incluso podería ata funcionar como mini aparcodoiro disuasorio tendo a estación de bicis, xa que o bus dende Eirís non é unha boa opción agora mesmo. Outra cousa xa é subir de novo ata Eirís na bici...
Mellora no acceso peonil dende o Parque de Eirís á praia de Oza
Totalmente de acordo, e ademais agora mesmo os pasos de peóns para cruzar baixo a Avenida da Pasaxe son un perigo. Hai mala visibilidade e os vehículos non os respetan circulando a velocidades demasiado altas para esa zona.
Instalación base bicicoruña en parque de Eiris
Totalmente de acordo. Fai tempo dende O Campo da Fresa fixemos unha análise con posibles ubicacións e plasmando as grandes diferenzas de servizo que hai no centro respecto dos barrios (http://ocampodafresa.org/2012/07/05/o-barrio-de-eiris-aillado-do-servizo-bicicoruna/).