Na Coruña Contas

  • magarees
    magarees  •  Autor  •  25/06/2016 19:17:45

    Sí, esas oito medidas son parte dun proxecto máis extenso que tamén aspira a ir tecendo espacios interxeneracionais. Pensamo que unha boa forma de acadalo e comenzar por algunhas prazas e parques da cidade nas que se propicie o fin de áreas específicas e se potencie a inclusión de elementos que sirvan a xente de todalas idades. Un tronco por exemplo, vale para que os cativos xoguen, os mozos fagan parkour e os maiores exercicios máis suaves.

    Sen respostas