Na Coruña Contas

  • jb

    Importante como é a conservación do castro, elemento simbólico e histórico da cidade, aínda é máis relevante que se aborde a creación dun pulmón verde ao seu arredor, con especies autóctonas, porque o concello ten unha carencia enorme de masa arbórea e este é un dos últimos redutos en que así se pode aínda mellorar un circuíto privilexiado para camiñantes e ciclistas, nomeadamente o Camiño de Campos para Feáns e outros tramos por tras do campus universitario. Ten o meu voto.

    Sen respostas