Na Coruña Contas

  • ClaraVidal

    Voto. Totalmente a favor de ampliar ao longo da rúa o parqueciño que hai pegado á avenida de Fisterra. Non debería ser complicado facer isto. Abondará con retirar a fileira de carros en dupla fileira que hai SEMPRE, A TODAS HORAS á altura de Correos. Correos que, por certo, colle a unha zona amplísima da cidade, xusto na súa localización máis poboada e con maior densidade de poboación. Igual tamén conviña un Correos novo para a Agra do Orzán e así as queixas dos carros en dulpa fileira que haberá que eliminar nesta rúa para levar a cabo a proposta non serían de tantos.

    Sen respostas