Na Coruña Contas

  • vpv

    Totalmente de acordo con esta proposta. Penso que evitaría o deterioro e cheiros nas paredes e mobiliario público, e sobre todo unha mellora na calidade de vida dos veciños/as, xa que os nenos/as e terceira idade vense en "apuros" en moitas ocasións por mor deste tema...

    Sen respostas