Na Coruña Contas

  • knh28

    Parece unha proposta acaída pra unha cidade da entidade e orientación (enfoque turístico importante) da Coruña. Xa se tiña falado anteriormente desta iniciativa, incluso plantexándose nos terreos sen uso entre a baixada a Durmideiras e os Campos da Torre, dándolle de paso solución ás estruturas ruinosas que hai ao seu carón.

    Sen respostas