Na Coruña Contas

Enviar unha mensaxe privada

knh28 knh28

Comentarios
Xardín Botánico de Galicia
Parece unha proposta acaída pra unha cidade da entidade e orientación (enfoque turístico importante) da Coruña. Xa se tiña falado anteriormente desta iniciativa, incluso plantexándose nos terreos sen uso entre a baixada a Durmideiras e os Campos da Torre, dándolle de paso solución ás estruturas ruinosas que hai ao seu carón.