A Porta Aberta

  • alexvo92
    alexvo92  • 08/09/2019 16:54:45

    A avenida A Habana entendo que é un sitio ideal para albergar un carril-bici. Se ben, non comparto que lle reste espazo ao peón senón ao carro. É unha zona onde dous carrís de circulación por sentido son excesivos...

    Sen respostas