A Porta Aberta

  • alexvo92
    alexvo92  • 06/09/2019 14:37:45

    Eu penso que é interesante. Ás veces me atopo cunha escaleira como forma de atallo, e bueno, podo subila porque son novo e teño unha bici lixeira. Pero imaxínate unha persoa que na bici leva, por exemplo, a compra

    Sen respostas