A Porta Aberta

  • slamelov
    slamelov  •  Autor  • 04/09/2019 11:38:33

    Non valen para todos os cruces nesta cidade, obviamente, pero hai uns cantos nos que se pode facer, precisamente os máis grandes. O da Casa do Mar, o de Ramón y Cajal / Vda. de Oza, o de Caballeros...

    Sen respostas