Na Coruña Contas

  • jesus

    Moi boa proposta Bruno. A cidade é da xente e non dos vehículos. Ademais da instalación de 'bolardos' ou elementos arquitéctonicos para a non invasión das beirarrúas deberiamos eliminar gran parte das prazas de aparcamento en superficie e destinalas a carrís bici - nova mobilidade eléctrica e para que as profesionais que traballan na carga e descarga dispoñan de espazo para facer as súas labores sen ter que invadir o espazo peonil. Un saúdo.

    Sen respostas