Na Coruña Contas

  • molrosales

    Fundamental a interconectividade coa area metropolitana. Debería centralizarse os servizos de Culleredo e Coruña e poder intercambiar as diferentes bicicletas en cada estación. Por outro lado, vexo acertada a posibilidade de incluir bicicletas con pedaleo asistido. Esta é unha cidade con moitas pendentes e polo tanto desicentiva o uso da bici. Pero coa axuda do pedaleo asistido animaríase moito mais xente a usalas. Obviamente, son necesarias mais estacións. Moito que traballar neste aspecto.

    Sen respostas