Na Coruña Contas

  • fernando-pi

    Comparto a proposta, que pode ser complementaria as codificadas cos números 209 e 281.
    Na actualidade, moitos centros educativos teñen prazas de aparcadoiro para uso exclusivo do seu persoal funcionario, cando, en boa hixiene democrática, os espazos deberan ser para os usuarios, menores e npais. Na maioría dos centros teñen espazo para habilitar aparcadoiros de bicis. O investimento sería mínimo, xa que só precisan liberar espazo de coches e instalar uns postes para bicis. As funcionarias que deixen o coche na casa, coma os demais.

    Sen respostas