A Porta Aberta

  • susana.galan
    susana.galan  • 14/09/2018 12:33:14

    Na Carretera de Féans á altura do número 107 levamos dous anos solicitando un paso de peóns con carácter urxente. Os coches pasan a moita velocidade e está a parada do bus urbano e de buses escolares e non hai ningún paso de peóns ,correndo o risco de que algún día algún peón sexa atropelado.

    Sen respostas