Na Coruña Contas

  • ramonparada

    Este informe de custo no sen sentido. ¿Foi un error? Está copiado palabra por palabra de este outro e co memso coste https://bit.ly/2Pk6h7U

    Se a proposta consiste en máis carril polo centro xa que xa existe moito no paseo maritimo o Concello responde exactamente co contrario do que se pide, osea mais carril polo paseo maritimo.

    Por outra banda absolutamente todolos comentarios están de acordo en que la mellor forma de concretala é unindo o carril do porto co do paseo maritimo a través da Praza de Lugo. O concello debería ter evaluado esa opción propoñendo outra similar se esta non fose viable.

    Sen respostas