A Porta Aberta

  • altodo73
    altodo73  • 15/06/2016 12:01:39

    O rugby é un dos deportes máis representativos da nosa cidade e non está todo o valorado que debe. Posee unha escola en constante crecemento que ten que loitar contra os escasos medios por parte das administracións.

    Sen respostas